REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetarg na rozbudowę DK28 Przemyśl – Medyka

Rzeszowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na rozbudowę 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 28 Przemyśl – Medyka. Otwarcie ofert: 16 września br. Inwestycja powstanie w ciągu 19-22 miesięcy.

Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiat Przemyśl, województwo podkarpackie. Trasa odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko w km 351+793,00. Koniec opracowania przyjęto w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko-Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

Realizacja robót objętych rozbudową DK28 obejmuje:
– rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m (z pasem dzielącym o szer. 3,5 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,
– korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,
– wzmocnienie nawierzchni do nośności 115 kN/oś,
– rozbudowę skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,
– dostosowanie do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,
– renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),
– budowę zatok autobusowych, budowę dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
– budowę miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,
– budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
– budowę kanału technologicznego,
– budowę urządzeń ochrony środowiska,
– budowę lub przebudowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych,
– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
– inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Autor: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA