REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na rozbudowę DK94 Modlnica – Giebułtów

Wczoraj krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na zaprojektowanie i przebudowę odcinka drogi krajowej nr 94 Modlnica – Giebułtów. Droga będzie rozbudowana do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP.

Mapa: GDDKiA O/KrakówOferty do przetargu można składać do 21 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie przetargu umożliwiło zwiększenie budżetu przeznaczonego na tą rozbudowę. Stosowne dokumenty podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Poprzedni przetarg trzeba było unieważnić, ze względu na wysokość cen proponowanych przez potencjalnych wykonawców.

Zakres prac, które czekają wykonawcę przebudowy obejmuje:
– opracowanie dokumentacji projektowej,
– uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych umową,
– sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych,
– wykonanie robót budowlanych.

Wszystkie prace muszą być zrealizowane w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy.

Istniejąca droga jednojezdniowa zostanie rozbudowana do drogi dwujezdniowej, a także przebudowane będą trzy skrzyżowania na ronda dwupasowe. Są to skrzyżowania DK94 z ul. św. Wojciecha/Ulubioną, ul. Polną, ul. Jurajską/Lipową i ul. Wierzbową. Przebudowa obejmie fragmenty dróg poprzecznych i chodników. Powstaną zatoki autobusowe w ciągu DK94, nowe chodniki i przejścia dla pieszych. Zbudowane będą drogi dojazdowe dla zapewnienia komunikacji lokalnej i ekrany akustyczne.

Przebudowa drogi krajowej nr 94 od Modlnicy do Giebułtowa pozwoli na zwiększenie przepustowości drogi (na długości ok. 1,7 km), poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy. Przebudowany odcinek rozpocznie się od skrzyżowania w Giebułtowie i włączony będzie do węzła Modlnica, co usprawni przejazd do drogi ekspresowej S52 i autostrady A4.

Tekst i mapa: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA