REKLAMA
Tunele Wiadomości

Przetarg na tunel w Świnoujściu dalej nierozstrzygnięty

W przetargu na realizację tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu KIO uznała 2 odwołania złożone przez oferentów w tym postępowaniu na pierwotny wybór oferty najkorzystniejszej (konsorcjum Astaldi).

W związku z tym konieczne było unieważnienie poprzednich rozstrzygnięć, a w konsekwencji dokonanie ponownej oceny ofert. Inwestor – Miasto Świnoujście zapewnił Komisję Przetargową, iż posiada środki finansowe umożliwiające również wybór oferty konsorcjum PORR, której wartość przekraczała środki przeznaczone przez zamawiającego na realizację zadania. Ta informacja pozwala Komisji Przetargowej na dalsze działania, które muszą być prowadzone zgodnie z rozstrzygnięciami prawnymi w tej sprawie.

24 stycznia br. wpłynęła do GDDKiA kopia skargi na wyrok KIO w sprawie odwołania złożonego przez konsorcjum PORR złożona przez konsorcjum TOTO i ICM do Sądu Okręgowego w Szczecinie. W związku z tym, iż Sąd ma prawo do zmiany wyroku KIO i wydania orzeczenia co do istoty sprawy konieczne jest wstrzymanie się co do dalszych kroków związanych z dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej w tym przetargu do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Autor: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA