REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na wygrodzenie autostrady A4

W zeszłym tygodniu wrocławski Oddział GDDKiA ogłosiła przetarg na „Wygrodzenie autostrady A4 na odcinku Krzyżowa – Bielany Wrocławskie”.

Zadanie będzie realizowane w dwóch częściach:

– Część I  – od węzła Krzyżowa do węzła Budziszów Wielki,

– Część II – od węzła Budziszów Wielki do węzła Bielany Wrocławskie.Przedmiotem zamówienia jest budowa dwustronnego wygrodzenia wzdłuż odcinka autostrady A4 od węzła Krzyżowa (km 52+880) do węzła Budziszów Wielki (km 153+452), które ma zabezpieczyć użytkowników autostrady przed zakłóceniami ruchu, które mogą powstać na skutek wtargnięcia z bezpośredniego jej otoczenia – ludzi, zwierząt lub pojazdów.Zamawiający wymaga, aby realizacja zadania odbywała się bez konieczności wprowadzania utrudnień na ciągu głównym autostrady A4 oraz węzłach autostradowych.W kryterium wyboru ofert zostanie wzięte pod uwagę:


1. Cena – 60%.

2. Termin realizacji – 20% (gdzie maks. czas realizacji umowy dla każdej części nie może przekroczyć 17 miesięcy od daty podpisania Umowy. Do czasu realizacji robót wlicza się okres zimowy).

3. Okres gwarancji – 20%.


Termin składania ofert wyznaczono na 10.04.2018 r. do godz. 9:30.

Autor: GDDKiA O/Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA