REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla S1 w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień i decyzji administracyjnych dla realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi ekspresowej S1 w m. Dąbrowa Górnicza – jezdnia lewa i prawa”.

Przewidziana do wykonania dokumentacja wynika z konieczności dostosowania konstrukcji drogi do obciążenia 115 kN/oś oraz podniesienia nośności obiektów mostowych w ciągu drogi do klasy obciążenia A. Na odcinku drogi objętym zamówieniem do przebudowy należy przewidzieć przebudowę wiaduktów w ciągu S1 w celu podniesienia ich klasy nośności oraz remont wiaduktu nad S1 w ciągu ulicy Laski. W zakresie zamówienia należy również przewidzieć do przebudowy (odbudowy) odwodnienie, skrzyżowania łącznic węzła z ul. Piłsudskiego, przebudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego.

W ramach zamówienia wykonane mają być m.in.:
– opracowania koncepcyjne: propozycja rozwiązań drogowych oraz rozwiązań konstrukcji obiektów inżynierskich,
– materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
– projekt budowlany,
– materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
– projekt wykonawczy,
– dokumentacja przetargowa.

Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne do realizacji przedsięwzięcia uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, w tym m. innymi decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawne oraz decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wymagane parametry techniczne:

– klasa techniczna drogi: S
– prędkość projektowa zgodnie z obowiązującymi przepisami
– przekroje poprzeczne: 2 x 2 pasy ruchu
– szerokość pasa ruchu: 3,50 m
– szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
– dopuszczalne obciążenia nawierzchni: 115 kN/oś,

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 2 kwietnia br.

Kryterium oceny ofert będzie stanowiła: cena – 60% oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40%.

Autor: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA