REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na wykonanie dokumentacji rozbudowy DK28 w Gorlicach

Krakowski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy DK28 w Gorlicach.

 
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Plan orientacyjny: GDDKiA O/Kraków
Oferty przetargowe można składać do 9 czerwca 2020 r.

W ramach dokumentacji trzeba przygotować:
– opracowania: geodezyjno-kartograficzne, geologiczne i hydrogeologiczne,
– wielobranżową koncepcję programową (KP),
– opracowania środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji,
– wielobranżowy projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
– materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji,
– projekt wykonawczy dla każdej z branż,
– dokumentację przetargową w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiary robót, kosztorysy (ofertowy i inwestorski).

Wykonawca dokumentacji będzie także pełnił nadzór autorski nad inwestycją.

Droga krajowa nr 28 przebiegająca przez Gorlice prowadzi ruch tranzytowy i turystyczny w kierunku granicy państwa (przejście graniczne w Medyce PL-UK). Położona jest terenach o dużych walorach turystycznych, m.in. Parki Narodowe: Magurski i Bieszczadzki, Beskid Niski czy uzdrowisko Wysowa. Odcinek drogi planowany do rozbudowy stanowi również szlak komunikacyjny dla transportu ładunków niebezpiecznych, przewożonych do przedsiębiorstw o profilu chemicznym m.in. rafinerii ropy naftowej, jak również dla przewozów nienormatywnych związanych z produkcją konstrukcji stalowych.

Uwzględniając specyfikę terenu planowana rozbudowa drogi krajowej nr 28, na odcinku w Gorlicach ma na celu:
– podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś,
– poprawę parametrów technicznych i stanu technicznego urządzeń drogi, spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni,
– poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę trzech skrzyżowań drogi krajowej nr 28:
  – z drogą gminną nr K270279 w m. Gorlice (km 174+760)
  – planowane włączenie obwodnicy Gorlic do drogi wojewódzkiej nr 977,
  – drogą wojewódzką nr 977 (km 175+540, kierunek Konieczna),
  – drogami wojewódzkimi nr 977 i nr 993 na rondo turbinowe dwupasowe.

Przewidywana jest także budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa już istniejących chodników i zjazdów.

Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym zezwolenia na realizację, określony został na 41 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA