REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na wykonanie koncepcji programowej dla obwodnicy Strykowa

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego dla budowy obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32 długości około 3 km.

W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych, które umożliwią pozyskanie DŚU i rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy który zaprojektuje i wybuduje obwodnicę.

Zadanie polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego przebiegu obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu DK32 w stopniu szczegółowości pozwalającym na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Zamawiającego.

Kryteria wyboru ofert i termin składania ofert:
– cena – 60%,
– skrócenie terminu realizacji – 38 %,
– aspekt społeczny – 2%.

Termin składania ofert został wyznaczony na 9 czerwca 2020 godz. 9:45.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie max 150 dni od daty podpisania umowy.

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Strykowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości w ciągu DK32. Jest to ruch tranzytowy w osi wschód-zachód. Realizacja tej inwestycji jest istotna, ponieważ po otwarciu odcinka drogi ekspresowej S5 z węzłem w Stęszewie zmieniła się sytuacja ruchowa. Dogodny wyjazd z Poznania drogą S5 generuje większe natężenie ruchu na drodze DK32.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Poznaniem i ważnymi miejscowościami w województwie wielkopolskim tj. Grodziskiem Wielkopolskim czy też Wolsztynem. Droga ta stanowi ważne regionalne połączenie pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.

Realizacja

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu w formule „Projektuj i Buduj”.

Źródło: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA