REKLAMA
Mosty Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na wykonanie koncepcji projektowej mostu objazdowego w Ścinawie

Wrocławski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji projektowej mostu objazdowego przez Odrę w Ścinawie wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Przetarg został ogłoszony w związku z planowanym przeprowadzeniem remontu mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 DK36 w m. Ścinawa.

Objazd


Remont mostu w Ścinawie, z uwagi na wymianę płyt pomostowych, wymaga całkowitego zamknięcia ruchu pojazdów po obiekcie. Wstępnie zaplanowano zorganizowanie objazdu istniejącymi drogami wojewódzkimi i krajowymi, jednakże z uwagi na znaczną uciążliwość objazdu oraz pogarszający się stan techniczny dróg na trasie objazdu GDDKiA podjęła intensywne działania w celu rozpatrzenia możliwości budowy tymczasowego mostu objazdowego, który mógłby być zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu.


 
Koncepcja

W celu ograniczenia negatywnych skutków dla mieszkańców pobliskich miejscowości wynikających z realizacji tej priorytetowej inwestycji, ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu koncepcyjnego mostu tymczasowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Koncepcja ta wskaże jakie warunki techniczne i formalne muszą być spełnione, aby była możliwa budowa tej tymczasowej przeprawy przez Odrę.

Koncepcja pozwoli na ustalenie parametrów technicznych planowanego mostu oraz wszystkich uwarunkowań technicznych związanych z budową tego mostu. W ramach opracowania koncepcji prowadzone będą m.in. kilkumiesięczne obserwacje przyrodnicze, ponieważ most zlokalizowany jest na terenach cennych przyrodniczo.
 


Decyzje

Dopiero po opracowaniu koncepcji mostu objazdowego i uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych GDDKiA będzie mogła podjąć decyzje o ogłoszeniu przetargu na remont mostu w Ścinawie.

Autor: GDDKiA O/Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA