REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na wykonanie koncepcji rozbudowy DK79

Warszawski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 pomiędzy Aleksandrówką a Garbatką. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 23 listopada br.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zakres prac

Zadaniem projektanta jest opracowanie koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla DK79 pomiędzy Aleksandrówką a Garbatką (ok. 10,8 km). W ramach umowy analizie poddane zostanie dostosowanie do parametrów trasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) tego odcinka. Ponadto m.in. budowa nowej konstrukcji drogi, budowa/przebudowa dróg do obsługi terenów przyległych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych jak i zatok autobusowych.

Zamierzenie: przebudowa drogi, cel: poprawa bezpieczeństwa


GDDKiA przygotowuje dokumentacje na rozbudowę DK79 odcinkowo począwszy od Góry Kalwarii aż do granicy województwa mazowieckiego.

Jaki jest cel tych opracowań? GDDKiA zmierza do poprawy bezpieczeństwa kierowców jak i pieszych. W jaki sposób? Poprzez poszerzenie drogi, wzmocnienie konstrukcji jezdni a przede wszystkim zmniejszenie uciążliwości związanej z dużym natężeniem ruchu dla mieszkańców a co za tym idzie poprawę aktualnie funkcjonujących rozwiązań komunikacyjnych. Powstaną nowe chodniki, drogi przeznaczone tylko dla ruchu mieszkańców, w tym dojazdowe do posesji i obiektów użyteczności publicznej, powstaną nowe skanalizowane skrzyżowania i bezpieczne przejścia dla pieszych.

W przygotowaniu dokumentacji są następujące odcinki:  
- Góra Kalwaria – Mniszew (ok. 13,6 km)
- Mniszew – Magnuszew (ok. 12,5 km)
- Magnuszew – Ryczywół (ok. 9,5 km)
- Obwodnica Ciepielowa (ok. 1,6 km)
- Ciepielów – Lipsko (ok. 6,4 km)
- Lipsko – granica województwa (ok. 8,5 km)

W grudniu 2020 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę 6,4 km obwodnicy Lipska, a z końcem sierpnia br. na przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Energetyczną do skrzyżowania z ul. Syrenki w Piasecznie. We wrześniu br. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i rozbudowę 7,7 km odcinka od Garbatki do Wilczowoli. GDDKiA przygotowuje materiały do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta, który wykona koncepcję rozbudowy i uzyska decyzję środowiskową dla 11,5 km drogi pomiędzy Piasecznem a Górą Kalwarią. Od grudnia 2019 r. kierowcy mogą korzystać z 9 kilometrowej obwodnicy Góry Kalwarii, która wyprowadziła uciążliwy ruch z centrum miasta.

Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA