Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na wykonanie koncepcji S7 Kiełpin – Trasa AK w Warszawie

Wczoraj warszawski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji programowej dla budowy S7 Kiełpin – Trasa AK w Warszawie.

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 11.10.2018 r.

O inwestycji:

Przyszły odcinek S7, pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie, ułatwiający dojazd do stolicy, będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Bemowa i Chomiczówki planowa droga przejdzie dwoma tunelami. Projektowana droga posiada długość około 12,9 km i w początkowej części przebiega po istniejącym śladzie ul. Kolejowej. Następnie za węzłem „Kolejowa” droga odbiega w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest w nasypie.

Dalej droga biegnie wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do połączonych jezdnią zbierająco-rozprowadzającą zespolonych węzłów „Wólka Węglowa” i „Janickiego”. Dalej, za ul. Arkuszową, planowana droga schodzi do tunelu o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m, a następnie wznosi się ponad teren nad drogą S8.

Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł „Generała Maczka” a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł „NS”. Oprócz wspomnianych tuneli powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy. Wjazd na trasę S7 będzie możliwy poprzez następujące węzły: „Kolejowa”, „Wólka Węglowa”, „Janickiego”, „Gen. Maczka”, „NS” (połączenie z Trasą Armii Krajowej S8).

Planowany harmonogram realizacji:

– II kwartał 2020 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”;
– IV kwartał 2020 r. podpisanie umowy z Wykonawcą;
– 2022 r. – 2024 r. realizacja robót budowlanych.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 1,7 mld zł.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI