Drogi Wiadomości

Przetarg na wykonanie projektu rozbudowy DK12 Kalisz – granica województwa

W zeszłym tygodniu poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 12 na odc. Kalisz – granica województwa wielkopolskiego.

Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie miał za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej dla DK12 na podstawie której będzie możliwa realizacja tego zadania. Oferty cenowe Wykonawców poznamy 17 sierpnia br. Kolejnym etapem będzie sprawdzenie ofert i wybór Wykonawcy oraz zawarcie umowy.

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 12 na długości ponad 17 kilometrów wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu, przebudową skrzyżowań, budową lewoskrętów, sygnalizacji świetlnych oraz uporządkowaniem dostępności do drogi. Inwestycja zakłada zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś, poprawę równości podłużnej i poprzecznej, odnowę oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie dostępności do posesji oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych.

Na etapie projektowania GDDKiA organizuje spotkania z przedstawicielami Samorządów i wspólnie wypracowuje optymalne rozwiązania techniczne, które są odzwierciedleniem lokalnych potrzeb.

Autor: GDDKiA O/Poznań

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI