Drogi Wiadomości

Przetarg na wykonanie projektu rozbudowy DK72 Tuliszków – Słodków

Poznański Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowania projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 72 na odcinku Tuliszków – Słodków. Termin składania ofert mija 23 listopada 2018 r.

Po zweryfikowaniu ofert i wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa. Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie miał za zadanie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 72 na długości ponad10 km wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowaniem dostępności do drogi. Inwestycja zakłada zwiększenie nośności nawierzchni do 115 kN/oś, poprawę równości podłużnej i poprzecznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie dostępności do posesji oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych.

Autor: GDDKiA O/Poznań

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI