REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na wykonanie STEŚ dla S11

Katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na opracowanie STEŚ oraz materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy drogi S11 na terenie woj. śląskiego.

Zadanie obejmuje dwa odcinki realizacyjne drogi ekspresowej S11:
– Odcinek I: Obwodnica Tarnowskich Gór;
– Odcinek II: granica województwa śląskiego/opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wykonać następujące opracowania:
– Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ),
– Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU),

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

Otwarcie ofert nastąpi 4 czerwca 2018 roku, w siedzibie Oddziału GDDKiA w Katowicach.

Autor: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA