REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na wymianę dylatacji na S3

Zielonogórski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wymianę dylatacji na estakadzie w ciągu drogi ekspresowej S3 niedaleko Międzyrzecza. Otwarcie ofert nastąpi 3 czerwca br.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonego wielomodułowego urządzenia dylatacyjnego na dylatację palczastą w obrębie jednej z podpór na estakadzie w ciągu drogi ekspresowej S3 w okolicy Międzyrzecza.

Oferty na realizację zadania można składać do 3 czerwca. Szczegóły zamówienia dostępne są na platformie zakupowej GDDKiA. Oferty będą oceniane na podstawie kryterium ceny (60 proc.), doświadczenia kierownika robót mostowych (20 proc.) oraz gwarancji jakości (20 proc.).

Wykonawca będzie miał do zrealizowania przede wszystkim:
– projekt wymiany urządzenia dylatacyjnego,
– projekt organizacji ruchu i wprowadzenie jej na czas wykonywania prac remontowych obiektu,
– rozbiórkę istniejącego wielomodułowego urządzenia dylatacyjnego w strefie jezdni i chodnika,  
– demontaż mechanizmu trawersowo/nożycowego,
– inwentaryzację uszkodzeń obiektu,
– ewentualne naprawy uszkodzeń i ubytków konstrukcji obiektu w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie szczeliny,
– wyprodukowanie palczastego urządzenia dylatacyjnego, transport na plac budowy oraz montaż,  
– montaż blach osłonowych na kapach chodnikowych,
– wykonanie zalewek bitumicznych w miejscu łączenia urządzenia dylatacyjnego z istniejącą nawierzchnią.  

Na realizację prac wykonawca będzie miał cztery miesiące od momentu podpisania umowy. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA