REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Łącka

Warszawski Oddział GDDKiA ogłasza przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60. Obwodnica Łącka została ujęta w Programie Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Trzy kilometry po nowym śladzie


To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Wykonane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej wskażą planowany przebieg obwodnicy Łącka. Przewiduje się, że nowa droga ominie istniejącą zabudowę prawdopodobnie po północno-zachodniej stronie obecnej DK60. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej. 

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Łącka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Łącku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a autostrada A1. Będzie również stanowić uzupełnienie zbudowanej obwodnicy Gostynina.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim zakłada budowę 9 obwodnic:
- Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60,
- Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,
- Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60,
- Ostrołęki w ciągu drogi krajowej n 53,
- Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61,
- Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63,
- Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9,
- Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63,
- Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA