REKLAMA
Drogi Wiadomości

Przetarg na zaprojektowanie S7 Czosnów – Kiełpin

16 lutego 2018 r. warszawski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie elementów koncepcji programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej.

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 28.03.2018 r.

Przebieg trasy:

– długość: ok. 9,2 km,
– gminy: Łomianki, Czosnów i Izabelin,
– lokalizacja: początek inwestycji znajduje się w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2405W w Czosnowie (projektowany węzeł Czosnów), koniec w km 9+200 (przed miejscowością Kiełpin) na wysokości Dziekanowa Bajkowego i Dziekanowa Leśnego,
– węzły: Czosnów, Palmiry, Sadowa.

Planowany harmonogram realizacji:

– II kwartał 2020 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”,
– I kwartał 2021 r. podpisanie umowy z Wykonawcą,
– III kwartał 2022 r. – III kwartał 2024 r. realizacja robót budowlanych.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA