Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia

Po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE katowicki oddział GDDKiA ogłosił przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2019-2023.

Trasę obwodnic wyznaczono wzdłuż drogi krajowej nr 78 przez powiaty: będziński i zawierciański; przez miejscowości: Siewierz, Poręba, Łazy, Zawiercie i Ogrodzieniec.

Inwestycja podzielona została na dwa zadania:
– Zadanie I: Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) o długości 16,7 km. W ramach tego fragmentu powstać mają m.in. dwa węzły: „Kuźnica” i „Kromołów” oraz siedem wiaduktów i cztery mosty.
– Zadanie II: W Zawierciu (Kromołów – Żerkowice) o długości 7,6 km. W ramach zadania powstaną m.in. cztery wiadukty.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj” w latach 2019-2023.

Postępowania przetargowe prowadzone będą w trybie przetargu nieograniczonego. Przy ocenie ofert złożonych w ramach przetargów kryterium ceny otrzyma wagę 60 pkt, a kryteria poza cenowe 40 pkt. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy i nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji robót nie będzie wliczało się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Dwujezdniowe obwodnice Zawiercia oraz Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78 połączą się z funkcjonującą już obwodnicą Siewierza. Droga krajowa nr 78 komunikuje sąsiadujące miejscowości m.in. z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Obwodnica umożliwi ominięcie śródmieści, a tym samym odciążenie mieszkańców od uciążliwość ruchu samochodowego – głownie pojazdów ciężarowych.

Autor: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI