REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetargi na projekt i budowę S11 Koszalin – Bobolice

W zeszłym tygodniu szczeciński Oddział GDDKiA ogłosił przetargi na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin – Bobolice. Inwestycja została podzielona na 3 odcinki realizacyjne.

Mapka: GDDKiA O/Szczecin
Mapka: GDDKiA O/Szczecin
Droga ekspresowa S11 Koszalin – Bobolice o łącznej długości 47,7 km został podzielony na 3 odcinki realizacyjne: Koszalin – Zegrze Pomorskie (długości 16,8 km), Zegrze Pomorskie – Kłanino (długości 19,28 km) i Kłanino – Bobolice (długości 11,6 km). Dla każdego z odcinków ogłoszono odrębne przetargi.

– Rozpoczęcie postępowań przetargowych było możliwe dzięki decyzji Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka zwiększającej finansowanie dla tej inwestycji –
mówi Łukasz Lendner, Dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Kryteria w postępowaniach to w 55% cena, a w pozostałej części kryteria pozacenowe. Termin składania ofert cenowych został wyznaczony na 9 kwietnia tego roku. – Jeżeli procedura będzie przebiegała sprawnie i nie będzie odwołań, to umowy powinniśmy podpisać jeszcze w III kwartale tego roku – dodaje Łukasz Lendner. Wykonawcy będą mieli 36-39 miesięcy na realizację inwestycji, w tym 17 miesięcy na projektowanie i uzyskanie decyzji ZRID. S11 na tym odcinku powinna być gotowa w 2023 roku.

Ogłoszone przetargi są postępowaniami nieograniczonymi (jednoetapowymi). Termin składania ofert wyznaczono na 9 kwietnia. Potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać pytania do, co w wypadku dużej liczby pytań może powodować przesunięcia terminu otwarcia ofert. Oferty po otwarciu zostaną sprawdzone i zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza w oparciu o kryteria przyjęte w postępowaniu. Jeżeli nie będzie odwołań, to podpisania umowy można spodziewać się w III kwartale tego roku.

Inwestycja polegać będzie na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km. W ramach zadania powstaną 4 nowe węzły drogowe, a węzeł Koszalin Zachód budowany w ramach obwodnicy Koszalina i Sianowa zostanie rozbudowany. Nowa trasa w większości będzie poprowadzona nowym przebiegiem, w oddaleniu od obecnej DK11. Ten odcinek umożliwi całkowite ominięcie Koszalina, włączając się w budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa na węźle Koszalin Zachód. Droga wyprowadzi ruch tranzytowy z szeregu miejscowości przy obecnej DK11. W ramach inwestycji powstanie również łącznik S11 z DK25 na południe od Bobolic. W okresie wakacyjnym na obecnej DK11 często tworzą się korki, gdyż ruch wzrasta nawet 3-krotnie. Nowa S11 znacząco usprawni dojazd nad Morze Bałtyckie i skomunikowanie Pomorza Środkowego z resztą Polski.

Tekst i mapka: GDDKiA O/Szczecin

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA