REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przetargi na realizację kolejnych dwóch odcinków S8

Pod koniec grudnia 2023 r. wrocławski Oddział GDDKiA ogłosił przetargi na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S8: Łagiewniki – Niemcza oraz Niemcza – Ząbkowice Śląskie. Oferty można składać do 6 lutego br.

Mapa: GDDKiA Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Kryteria oceny ofert

Głównym kryterium oceny ofert złożonych w tych przetargach będzie cena – 60 proc. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria jakości za przedłużenie gwarancji jakości. Dla trasy pomiędzy Łagiewnikami i Niemczą będzie to 20 proc. za wydłużenie gwarancji na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (dla odcinka Niemcza – Ząbkowice to 10 proc. przy zastosowaniu ekranów przeciwolśnieniowych). Kolejne 20 proc. za przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem, tj. w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni (dla drugiego odcinka to 30 proc.).

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Droga ekspresowa S8: Łagiewniki – Niemcza oraz Niemcza – Ząbkowice

Droga ekspresowa S8 od węzła Niemcza do węzła Ząbkowice Śląskie Północ, o długości ok. 7,9 km. Trasa będzie przebiegać przez tereny gmina Niemcza i Ząbkowice Śląskie i zostanie poprowadzona po zachodniej stronie DK8, a w niewielkim stopniu będzie wykorzystywać jej przebieg (przeważnie w miejscach, w których będzie ją przecinać). Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Niemcza na skrzyżowaniu z obecną DK8 oraz Ząbkowice Śląskie Północ na połączeniu z obecną DK8 i drogą powiatową nr 3165D.  W ramach zadania wybudowane będzie 19 obiektów inżynierskich (cztery obiekty nad ciągiem głównym, sześć obiektów w ciągu trasy głównej, dziewięć przepustów).

Droga ekspresowa S8 od węzła Ząbkowice Śląskie Północ do węzła  Bardo, o długości ok. 14 km.  Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. S8 będzie wykorzystywać przebieg DK8 w minimalnym stopniu, w przeważającej części na przecięciach z nią. W ramach zadania zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo na połączeniu z obecną DK8. Ponadto wybudowanych zostanie dziewięć mostów (w tym siedem pełniących również funkcję przejść dla zwierząt), osiem wiaduktów nad drogą ekspresową, dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt, 16 przepustów, w tym 14 pełniących również funkcję przejść dla zwierząt. W ramach zadania wybudowane będzie 35 obiektów inżynierskich (osiem obiektów nad ciągiem głównym, trzy obiekty w ciągu dróg dodatkowych, osiem obiektów w ciągu trasy głównej, 16 przepustów).

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA