REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Przybywa nowych torów na stacji Warszawa Zachodnia

Coraz więcej nowych torów i sieci trakcyjnej powstaje na stacji Warszawa Zachodnia. Rosną kolejne nowe perony, a nad nimi zadaszenie. Rozbudowywane jest przejście podziemne. Wartość inwestycji PLK to ok. 2 mld zł.

 

Zdjęcie: Anna Znajewska-Pawluk, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Anna Znajewska-Pawluk, www.plk-sa.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą ważny etap prac na Warszawie Zachodniej. Przebudowywane są dwa tory linii podmiejskiej od strony wschodniej stacji wraz z rozjazdami. Wykonawca przy pomocy koparek i ciężkiego sprzętu demontuje stare szyny i podkłady. Wybierany jest także tłuczeń. W miejsce usuniętych elementów zamontowane będą nowe. W obecnym etapie robót po wschodniej stronie stacji ułożonych zostanie ponad 700 metrów torów i 9 rozjazdów. Rozwieszona będzie nowa sieć trakcyjna. Od września pociągi wrócą na dwa nowe tory podmiejskie.

Kontynuowane są prace przy budowie nowych peronów, zadaszenia i przejścia podziemnego. Od 29 lipca planowane jest zamknięcie przejścia podziemnego, które stanowiło dojście do peronów nr 1 i 2. Pasażerowie na wszystkie czynne perony będą mogli dostać się po kładce dla pieszych. Jeszcze we wrześniu planowane jest udostępnienie nowych obiektów podróżnym. Powstał korpus dwóch 400-metrowych peronów nr 5 i 4. Montowana jest nawierzchnia. Powstają zejścia z kładki. Widać montaż ławek, gablot i tablic informacyjnych. Udogodnieniem dla podróżnych będą osłonięte poczekalnie. Powstają pierwsze elementy peronu nr 3. Wykonawca przystąpił do budowy konstrukcji niskiej wiaty, a następnie budowany będzie korpus obiektu.

Kolejna część zadaszenia przykryła już perony nr 5 i 4. Dach stanął na 18 filarach. Trwają prace wykończeniowe. Wykonawca montuje panele konstrukcji dachowej. Analogicznie do powstałej wcześniej części, w przeszkleniach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Obiekt rozpostarty 11 metrów nad podróżnymi przykryje łącznie 8 peronów.

W obszarze stacji wykonawca przygotował już blisko 20 km torów i sieci trakcyjnej. Zamontowano 81 rozjazdów – elementów torów bardzo ważnych dla sprawnego i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Do głębokości 26 m budowana jest dalsza część przejścia podziemnego. Wykonawca wydobył już grunt spod peronów nr 4 i 5 oraz przystąpił do wylewania posadzki. Obecnie wydobywany jest grunt z poziomu -2.

Zaawansowana jest budowa budynku dworca od strony ul. Tunelowej, który powstaje obok lokalnego centrum sterowania (LCS) z komputerowymi urządzeniami. Obecnie trwa montaż szklanej fasady południowej części hali dworca oraz zabudowywane są instalacje sanitarne.

Obowiązują zmiany w komunikacji na WWK

W związku z intensywnymi robotami po wschodniej stronie stacji Warszawa Zachodnia są zmiany w organizacji ruchu na Warszawskim Węźle Kolejowym. Wstrzymany jest ruch pociągów na podmiejskiej linii średnicowej w okresie wakacyjnym.

PLK prosi pasażerów o sprawdzenie przed podróżą rozkładu jazdy pociągów.

Warszawa Zachodnia zapewni oczekiwany komfort podróży. Wszystkie perony będą zadaszone. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwią dostęp do pociągów. Łatwiejsze będzie łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe. Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” wart jest ok. 2 mld zł netto. Zakończenie układania torów i przebudowy peronów przewidziano w połowie 2024 r. Harmonogram zakończenia inwestycji i fazowanie prac zostały uzgodnione z wykonawcą i przewoźnikami.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA