REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Przygotowania do budowy linii tramwajowej na krakowskie Kliny

10 kwietnia w Biuletynie informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny”. Termin składania ofert mija 23 kwietnia 2024 r.

Zdjęcie: Bogusław Świerzowski, www.krakow.pl

Opracowanie ma przedstawić możliwości organizacyjne, społeczne, techniczne, przestrzenne i środowiskowe oraz zasadność ekonomiczną budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny.

W ramach zamówienia wykonawca będzie miał za zadanie opracować co najmniej 6 wariantów przebiegu planowanej linii tramwajowej. Będzie ona przedłużeniem istniejącej sieci tramwajowej do osiedla Kliny:

  • Wariant I: linia tramwajowa biegnąca od istniejącej pętli tramwajowej Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha i ul. Humboldta z odejściem w stronę Klinów,
  • Wariant II: linia tramwajowa biegnąca wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów z przedłużeniem w kierunku południowym,
  • Wariant III: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego „Borek Fałęcki I” wzdłuż Lasu Borkowskiego do obszaru Klinów,
  • Wariant IV: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego „Borek Fałęcki I” wzdłuż ul. Żywieckiej Bocznej do obszaru Klinów,
  • Wariant V (rozwiązanie autorskie): linia tramwajowa o przebiegu zaproponowanym przez wykonawcę,
  • Wariant VI (alternatywny): zakładający obsługę obszaru Klinów innym niż tramwaj środkiem transportu publicznego: autobusem, koleją.

Wykonawca przeanalizuje rozwiązania wariantowe biorąc pod uwagę: prognozy ruchu, uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne, istniejącą infrastrukturę techniczną, uwarunkowania prawne i własnościowe gruntów, oddziaływanie inwestycji na środowisko, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, korzyści społeczne i gospodarcze oraz wskaźniki efektywności ekonomicznej.

Wskaże również wariant preferowany w oparciu o zaakceptowaną przez miasto Kraków metodę i kryteria oceny, biorąc pod uwagę wyżej wymienione analizy.

Dokumentacja zostanie przedyskutowana z mieszkańcami podczas spotkania konsultacyjnego. Opracowanie „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny” będzie podstawą do podejmowania przez miasto Kraków dalszych działań w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA