REKLAMA
Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

Przygotowanie inwestycji drogowych na Pomorzu Zachodnim

Właściwe przygotowanie inwestycji jest bardzo ważne dla ich późniejszej sprawnej realizacji i eksploatacji. W ostatnim roku wiele inwestycji drogowych na Pomorzu Zachodnim przeszło z fazy przygotowania do etapu przetargów i realizacji. Była to droga S10 Szczecin – Piła, S11 Bobolice – Szczecinek, czy obwodnice Szwecji, Wałcza i Rusinowa na DK22 oraz Stargardu na DK20. W dalszym ciągu jednak około 127 km dróg jest w trakcie procesu przygotowawczego.

Wizualizacja: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 (o długości 48,9 km) w przyszłości omijać będzie miasto od strony zachodniej i północnej. Inwestycja, której elementem będzie tunel pod Odrą, odciąży obecny wspólny przebieg S3 i S6 oraz autostradę A6 po wschodniej stronie Szczecina. Z roku na rok wzrastający tam ruch drogowy powoduje coraz większe problemy z płynnością przejazdu, zwłaszcza w miesiącach letnich. Poprawie ulegnie też sytuacja komunikacyjna stolicy województwa i terenów położonych wokół.

W 2018 roku ruszyło dla tej trasy przygotowywanie badań podłoża wraz z elementami koncepcji programowej. Łączny koszt tej dokumentacji i badań w terenie wyniósł 24,5 mln zł. Na tym etapie między innymi ustalono długość głównego elementu inwestycji – tunel pod Odrą w rejonie Polic na 5 km. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce.

W 2022 roku rozpoczęły się prace nad projektem budowlanym. Przygotowywana dokumentacja zakładała podział na trzy odcinki realizacyjne – Kołbaskowo – Dołuje, Dołuje – Police i Police – Goleniów (z tunelem). Łączna wartość umów na dokumentację projektową wyniosła 54,7 mln zł. Biura projektowe (TPF i Databout oraz Voessing Polska) przygotowały szczegółowe projekty całej trasy i jej elementów. Dokumentacja ta jest obecnie w trakcie procedury odbioru i zatwierdzania. W III kwartale tego roku planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na mocy tej decyzji zostaną przejęte nieruchomości pod drogę. Następnie po zapewnieniu niezbędnego finansowania na realizację trasy planowane są przetargi na budowę tej drogi. Warto zaznaczyć, że będą to już ostatnie brakujące fragmenty dróg ekspresowych na Pomorzu Zachodnim, dla których będą startowały procedury przetargowe. Wszystkie pozostałe odcinki dróg S3, S6, S10 i S11 obecnie są już w budowie, bądź na etapie przetargu.

Drugi etap obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13

Inwestycją powiązaną z budową Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6, która umożliwi jej podłączenie do autostrady A6 jest drugi etap obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Będzie to nowy węzeł Szczecin Zachód, który zastąpi istniejący węzeł drogowy na DK13 w rejonie Kołbaskowa. Inwestycja stworzy nowy układ komunikacyjny spinający Zachodnią Obwodnicę Szczecina, I etap obwodnicy Przecławia i Warzymic oddany do ruchu w ubiegłym roku oraz znajdującą się w Programie budowy 100 obwodnic obwodnicę Kołbaskowa z autostradą A6. Planowana jest wspólna realizacja inwestycji na połączeniu A6, DK13 i ZOS z budową infrastruktury na granicznym odcinku autostrady A6. Będzie ona obejmowała wiadukt nad A6, łącznice i plac do kontroli. Umożliwi zawracanie przed granicą oraz poprawi warunki prowadzenia działań kontrolnych przez służby na granicy polsko-niemieckiej.

Obwodnica Mierzyna w ciągu DK10

Kolejną inwestycją na połączeniu z Zachodnią Obwodnicą Szczecina w ciągu S6 jest obwodnica Mierzyna w ciągu DK10. Inwestycja o długości 4,8 km ma ominąć podszczecińską miejscowość Mierzyn i połączyć DK10 na terenie Szczecina z przyszłym węzłem Dołuje na S6. Z uwagi na częściowy przebieg nowej drogi na terenie Szczecina inwestycja jest przygotowywana wspólnie przez GDDKiA i samorząd. Obecnie trwa odbiór i zatwierdzanie projektu budowlanego. W ciągu najbliższych kilku tygodni powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID.

DK31 Radziszewo – Gryfino

Fragment DK31 od autostrady A6 (węzeł Radziszewo) do Gryfina, o długości 9,6 km, przebiega niemal w całości w obszarze zabudowanym. Droga jest więc wąska i kręta. Dodatkowo węzeł drogowy Radziszewo na przecięciu A6 i DK31 nie posiada pasów włączeń i wyłączeń, co powoduje konieczność ograniczenia w jego obszarze prędkości na autostradzie do 90 km/h. W związku z tym od 2019 r. była opracowywana dokumentacja dla nowego przebiegu DK31 od Radziszewa do Gryfina wraz z przebudową węzła drogowego.

W 2022 roku uzyskano decyzję środowiskową (DŚU) i następnie zostały wykonane badania podłoża wraz z elementami Koncepcji Programowej. Już po uzyskaniu DŚU w związku z nowymi uzgodnieniami z miastem Szczecin oraz koniecznością ujęcia w projekcie większego zakresu zmian dotyczących węzła drogowego Klucz – zadecydowano o przygotowaniu aktualizacji dokumentacji dla tej inwestycji. W tym roku podpisano umowę z projektantem i w drugiej połowie przyszłego roku dokumentacja ta powinna być gotowa.

Przebudowa węzła Goleniów Południe

Węzeł Goleniów Południe na drodze S3 wymaga przebudowy ze względu na nienormatywne parametry łącznic oraz konieczność przebudowy wiaduktu nad linią kolejową oraz drogą powiatową przechodzącą przez węzeł. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla tej inwestycji, trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowej. Do końca tego roku prace przygotowawcze, w tym badania podłoża mają się zakończyć.

Odcinki szlakowe DK22

W przygotowaniu jest również około 40 km odcinków DK22 w województwie zachodniopomorskim. Odcinki Szwecja – Ostrowiec, Człopa – Wałcz i Człopa– granica woj. wielkopolskiego i lubuskiego planowane są do dostosowania do nacisku 11,5 t/oś. W ramach przygotowywanej dokumentacji droga będzie wymagała kompleksowej przebudowy, tak aby uzyskać właściwe parametry dla drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego). Dotyczy to m. in. szerokości nawierzchni, gdyż obecnie na wielu odcinkach nie jest to wymagane 7 metrów. Przebudowywane będą również skrzyżowania i korygowane łuki.

Inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic

W rozpisanym na lata 2020-2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Trwa realizacja trzech obwodnic (Gryfina, Szczecinka i Szwecji). Dalsze trzy są w trakcie przetargu (Stargardu, Rusinowa i Wałcza), a pozostałe na etapie przygotowania.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 opracowany jest projekt budowlany i uzyskana decyzja ZRID. Inwestycja ta jest planowana do realizacji wspólnie z II etapem obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 oraz budową infrastruktury drogowej na granicznym odcinku autostrady A6

Dla obwodnicy Złocieńca na DK20 wykonywane są obecnie badania podłoża. Dokumentacja dla tej inwestycji powinna zostać zakończona w tym roku.

Dla obwodnicy Człopy w ciągu DK22 proces wydawania decyzji środowiskowej był dość długi, następnie decyzja ta została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pod koniec kwietnia tego roku odwołanie zostało rozstrzygnięte. Inwestycja będzie wymagała w dalszej kolejności opracowania elementów koncepcji programowej wraz z badaniami podłoża.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA