REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Przygotowywanie terenu pod budowę gazociągu do EC Żerań

Spółka GAZ-SYSTEM przystępuje do realizacyjnego kolejnego etapu prac, które mają na celu doprowadzenie gazu do Elektrociepłowni Żerań do 2020 r.

GAZ-SYSTEM 11 stycznia 2018 r. podpisał z konsorcjum firm: w roli lidera – Sebastian Kluczyński F.H.U. Kluczyński z Warszawy z partnerem: Arkadiusz Skarżyński Firma Usługowo-Handlowa „ARTUS” z Warszawy umowę na wycinkę drzew i krzewów w pasie budowy gazociągu. Termin realizacji umowy obejmuje okres od stycznia do 30 kwietnia 2018 r.


Wykonawca opracował i uzgodnił harmonogram prac. GAZ-SYSTEM zatwierdził plan organizacji robót, szczególną wagę przykładając do odpowiedniego zabezpieczenia i nadzoru obszaru wycinki oraz prowadzenia prac w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia. W trosce o bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz mieszkańców terenów położonych wzdłuż Kanału Żerańskiego stosowne informacje zostały również przesłane lokalnym organom administracji i mieszkańcom oraz właścicielom działek.


W pierwszej kolejności, przy udziale nadzoru przyrodniczego odbędzie się znakowanie geodezyjne trasy, a następnie do 28 lutego 2018 r. wykonana zostanie wycinka. Karczowanie pozostałości drzew i krzewów oraz podszycia, wraz z uporządkowaniem terenu, zostanie zakończone w terminie do 30 kwietnia 2018 r.


Podczas inwentaryzacji roślinności przeprowadzonej przez dendrologów w 2016 r. na terenie przyszłych prac budowlanych zidentyfikowano łącznie ponad 7200 drzew w pasie decyzji lokalizacyjnej (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego wydaną 13 kwietnia 2016 r.). Obszar ten obejmuje teren dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy oraz gminy Nieporęt.


Pozwolenie na budowę, które wydał następnie Wojewoda 19 września 2016 r., objęło obowiązkowym zezwoleniem na wycinkę mniejszą liczbę tj. 3999 szt. drzew i ponad 21 tys. m2 krzewów.


GAZ-SYSTEM pozostawi prawie 2000 szt. drzew, które nie będą kolidować bezpośrednio z pracami ziemnymi, a znajdują się w pasie decyzji lokalizacyjnej, objętym inwentaryzacją dendrologiczną.


Pozostałe obiekty roślinne (krzewy, młodnik, drzewa owocowe, itp.) w liczbie ok. 1200 szt. nie wymagają pozwolenia, ale muszą zostać również usunięte ze względów bezpieczeństwa i zapewnienia możliwości przeprowadzenia robót polegających na ułożeniu w wykopie gazociągu.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA