REKLAMA
Energetyka Wiadomości

Przyjęto program dla sektora górnictwa węgla kamiennego

23 stycznia Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Energii dokument ws. sektora górnictwa węgla kamiennego. Ma on przyczynić się do rozwoju nowoczesnego i rentownego górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach, który działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo-prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.

Program zawiera 10 celów szczegółowych wraz z precyzyjnie określonymi działaniami służącymi ich realizacji. Określa zarówno kierunki rozwoju jak i politykę rządu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. W przygotowaniu programu uczestniczyły wszystkie podmioty i instytucje zaangażowane w rozwój tej branży m.in ministerstwa, parlamentarzyści, strona społeczna i przedsiębiorcy.

Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to część wykonawcza zawierającą cele szczegółowe i opisująca działania w ramach realizacji Programu. Bardzo ważnym elementem części diagnostycznej jest prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny.

Autor: Piotr Michniuk, Ministerstwo Energii

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA