REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Przyśpieszają płatności dla podwykonawców na A1 w woj. śląskim

GDDKiA zawarła porozumienie umożliwiające wyraźne przyspieszenie bezpośrednich płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów realizujących prace i usługi na budowie A1 w. Rząsawa – w. Blachownia.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum, którego liderem jest Salini Polska. Porozumienie umożliwi niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich na kwotę ok. 30 mln zł.

Zgodnie z obopólnie zawartym kontraktem generalny wykonawca jest zobowiązany do uregulowania w pierwszej kolejności płatności za wykonane i odebrane prace. Następnie po przedstawieniu podpisanych oświadczeń o rozliczeniu się ze wszystkimi podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami materiałów ma prawo ubiegać się o płatność od inwestora. Natomiast sytuacja, w której GDDKiA ma realizować płatności bezpośrednie, np. w wyniku kłopotów finansowych lub organizacyjnych generalnego wykonawcy, jest rozwiązaniem niestandardowym, umożliwiającym zachowanie płynności finansowej podwykonawców, usługodawców i dostawców. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom realizującym prace i usługi na placu budowy, zostało wypracowane rozwiązanie umożliwiające niemal bezzwłoczne zrealizowanie płatności bezpośrednich na kwotę ok. 30 mln zł. Powyższe, ponadstandardowe działania pokazują determinację jak najszybszego dokończenia inwestycji, z jednoczesnym zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa i firm realizujących budowę, zazwyczaj lokalnych przedsiębiorców.

Podpisany dokument umożliwi GDDKiA w krótkim terminie, tj. w ciągu 5 dni roboczych od podpisanego porozumienia, czyli już do końca tego tygodnia, dokonanie zaległych płatności bezpośrednio na rachunki przedsiębiorców wskazanych przez generalnego wykonawcę. W pierwszej kolejności zostaną zapłacone faktury o łącznej wartość ponad 22,5 mln zł, które nie zostały dotąd uregulowane przez generalnego wykonawcę. Następie w podobny sposób zostaną zrealizowane przygotowywane obecnie płatności bezpośrednie dla firm realizujących bieżące prace i usługi w wysokości ok. 8 mln zł.

Co ważne, zawarte porozumienie zdecydowanie przyspieszy i uprości procedurę wypłat na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców. Daje ono możliwość regulowania bieżących zobowiązań na rzecz przedsiębiorców realizujących prace i usługi na placu budowy niezwłocznie po przedstawieniu zatwierdzonych zestawień przez generalnego wykonawcę. Oznacza to uruchomienie szybkich, bezpośrednich płatności, o co wnioskowali poszkodowani przez generalnego wykonawcę przedsiębiorcy. Rozwiązanie to będzie mogło być wykorzystywane, o ile generalny wykonawca wyrazi na to zgodę w dalszej realizacji zadania dla przyszłych, wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów (w skrócie PUD).

To również efekt działań podejmowanych przez GDDKiA, w tym m.in. spotkań z generalnym wykonawcą i PUD. Podpisane porozumienie to nie tylko spełnienie postulatów przedsiębiorców, ale także krok firmy Salini w kierunku poprawy sytuacji na kontrakcie. Rozwiązanie to z pewnością wpłynie pozytywnie na dalszą realizację inwestycji.

Autor: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA