REKLAMA
Kolej Wiadomości

Rada Nadzorcza PKP CARGO wyraziła zgodę na zakup 5 lokomotyw elektrycznych

10 lutego br. Rada Nadzorcza PKP CARGO wyraziła zgodę na zakup przez spółkę PKP CARGO pięciu nowych elektrycznych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania.

Zdjęcie: PKP CARGO S.A., www.pkpcargo.com
Zdjęcie: PKP CARGO S.A., www.pkpcargo.com
Pojazdy dostarczy Siemens. Wartość umowy to nie więcej niż ok. 139 mln 125 tys. zł netto, a harmonogram zakłada dostawę wszystkich lokomotyw w pierwszym kwartale 2023 roku. Lokomotywy będą przeznaczone do eksploatacji w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Umowa przewiduje też szereg innych warunków, jaki musi spełnić dostawca. Chodzi m.in. o dostawy oprogramowania do obsługi i eksploatacji lokomotyw, dostawy zestawu fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w skład tzw. zestawu awaryjnego.

 Producent zapewni też pełne utrzymanie lokomotyw do daty wyłączenia lokomotyw do pierwszej naprawy okresowej na poziomie P4 (8 lat), oraz wykona naprawę na tym poziomie – jeśli zdecyduje o tym PKP CARGO.

Zakup lokomotyw realizowany jest w ramach projektu: „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych”, który jest dofinansowany z funduszy unijnych. Dotyczy on zakupu 220 wagonów i 5 lokomotyw, a dofinansowanie to łącznie ponad 92 mln zł.

Źródło: tekst PKP CARGO S.A., www.pkpcargo.com
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA