REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Rada UE ds. Energii

Bezpieczeństwo energetyczne, regulacje dotyczące gazu oraz elastyczność systemu elektroenergetycznego to główne kwestie poruszane podczas Rady UE ds. Energii, która odbyła się 4 marca w Brukseli. W wydarzeniu uczestniczyła minister klimatu i środowiska.

Zdjęcie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, www.gov.pl/web/klimat/

Jeszcze przed posiedzeniem Rady minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że rząd zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polski.

– Niewątpliwie największy kryzys za nami, ale współpraca, dobry monitoring cen na rynku europejskim oraz wypełnienie magazynów przed kolejnym sezonem to kierunki, które jako Polska będziemy wspierać – mówiła.

– Jak co roku priorytetowe będzie dla nas zapełnienie magazynów przed kolejnym sezonem zimowym. Natomiast, jeżeli chodzi o ropę naftową to odtworzenie w 2024 r. zapasów paliw, które zostały obniżone w 2023 r., będzie pozytywnym sygnałem w zakresie zabezpieczenia w okresie zimowym na przełomie roku – dodała minister Paulina Hennig-Kloska.

Minister zaznaczyła także, że wprowadzenie embarga na ropę i paliwa z Rosji w VI pakiecie sankcyjnym, a następnie jego rozszerzenie na LPG w Polsce, drastycznie zwiększyło znaczenie terminali morskich, co oznacza konieczność zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania – w aspekcie fizycznym i cyberzagrożeń. MKiŚ widzi tutaj pole do istotnej koordynacji działań na poziomie UE.

Minister Paulina Hennig-Kloska zaapelowała również do Komisji Europejskiej o przeanalizowanie, jak podczas najbliższej zimy realizowane będą dostawy paliw do Ukrainy oraz jak wprowadzanie embarga na LPG może wpłynąć na potencjał państw członkowskich UE oraz na zapewnienie sprzedaży wymaganych wolumenów paliw do tego kraju.

W kontekście rekomendacji Rady ws. ograniczenia zużycia gazu ziemnego Polska stoi na stanowisku, że działania w tym zakresie są odpowiedzialnością państw członkowskich. Rekomendacje zaproponowane przez Komisję mogą stanowić dobrą wskazówkę, jak zrobić to efektywnie. Polska nie widzi jednak przeszkód dla przyjęcia tych rekomendacji.

Podczas Rady dyskutowano też o kwestii elastyczności systemu elektroenergetycznego, w którym coraz większą rolę odgrywają odnawialne źródła energii.

– To duże wyzwanie, przed którymi stają wszystkie państwa członkowskie. Elastyczność nie jest jednak celem samym w sobie – powinna służyć zapewnieniu zrównoważonej i efektywnej kosztowo transformacji energetycznej – powiedziała minister.

W trakcie dyskusji nt. sytuacji w Ukrainie, Paulina Hennig-Kloska zaznaczyła, że Polska od początku konfliktu wspierała i zamierza dalej wspierać Ukrainę, również w obszarze energii.

– Mamy świadomość, że Rosja kontynuuje ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W ostatnich dwóch miesiącach odnotowaliśmy, że te ataki nasiliły się i mają dużo bardziej zmasowany charakter niż w przeszłości – zauważyła.

Minister klimatu i Środowiska spotkała się także z unijnym komisarzem do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijusem Sinkevičiusem oraz z francuskim ministrem gospodarki, finansów suwerenności przemysłowej i cyfrowej Bruno Le Marie.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA