REKLAMA
Kolej Wiadomości

Rating PKP na poziomie BBB+

Agencja Fitch Rating utrzymała dotychczasową ocenę wiarygodności kredytowej PKP S.A. na poziomie BBB+ w walucie zagranicznej i krajowej. Jednocześnie podtrzymano krajowy rating długoterminowy na poziomie AA (pol).

– Utrzymanie dotychczasowej oceny ratingowej potwierdza stabilność sytuacji finansowej PKP S.A. i odzwierciedla podejmowane przez nią działania. Stanowi również pozytywny prognostyk dla klientów biznesowych spółki – mówi Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A.


 
Na ocenę Fitch Ratings wpłynęły m.in. relacje spółki ze Skarbem Państwa oraz konsekwentne działania w zakresie spłaty tzw. historycznego zadłużenia PKP. Podtrzymany rating spółki wskazuje na jej korzystną sytuację ekonomiczną w ocenie potencjalnych kredytodawców.

Autor: Polskie Koleje Państwowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA