REKLAMA
Kolej Wiadomości

Rekordowa strata finansowa PLK

Audytor zakończył badanie sprawozdania finansowego PLK za 2023 rok. Spółka wykazała stratę netto w wysokości -937 mln zł, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to osiągnięto zysk netto w wysokości +173 mln zł.

Zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Głównym powodem pogorszenia wyniku była konieczność uwzględnienia kosztów związanych z roszczeniami inwestycyjnymi. W 2023 roku PLK musiała rozpoznać koszty w wysokości około 1 mld zł, głównie z tytułu roszczeń zgłoszonych przez wykonawców w 2022 roku i wcześniej. Te koszty nie były dotąd uwzględniane w wynikach finansowych w latach poprzednich. Łączna wartość roszczeń wykonawców prac inwestycyjnych wobec PLK wynosi obecnie ponad 7 mld zł.

– Jestem zaskoczony poziomem straty w 2023 roku. Ujawniona wartość roszczeń wykonawców robót inwestycyjnych i ryzyko ich zapłaty spowodowały najgorszy wynik Spółki od 2005 roku. Skarb Państwa oczekuje od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wyniku finansowego w okolicach zera, a w poprzednim roku została wypracowana ogromna strata – mówi Piotr Wyborski, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA