REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Remont A4 w województwie opolskim

Został rozpoczęty remont jezdni północnej autostrady A4 (kierunek Wrocław), który będzie realizowany na ponad 12-kilometrowym odcinku, pomiędzy węzłami Krapkowice i Kędzierzyn-Koźle.

Wykonawcą remontu jest ADAC LEWAR Sp. z o.o. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę około 26 mln zł brutto. Remont jest realizowany w formule „zaprojektuj i wyremontuj”.

W ramach umowy wydłużony zostanie istniejący przejazd awaryjny oraz wymienione zostaną warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni północnej autostrady A4 (ścieralna i wiążąca).

Ponadto umowa obejmuje również:
– remont odwodnienia,
– wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
– remont obiektów mostowych,
– montaż punktowych elementów odblaskowych,
– profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą,
– montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych,
– wymianę barier betonowych.

Od środy, 5 sierpnia wykonawca będzie wprowadzał w terenie zmianę organizacji ruchu, która będzie polegać na ustawianiu barier separacyjnych na jezdni południowej (w Kierunku Katowic). Natomiast od soboty, 8 sierpnia rozpocznie się remont docelowy. Podczas prowadzenia prac jezdnia północna (w kierunku Wrocławia) będzie całkowicie zamknięta. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową w kierunku Katowic. Do odseparowania przeciwnych kierunków ruchu zastosowane będą bariery separacyjne.

ETAP 1 odc. od km 256,7 do km 264 – przekrój „2+1” na odcinku od km 256,7 do km 260,3 (Odcinek 1 po dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia i jeden pas w kierunku Katowic), a następnie poprowadzenie ruchu w przekroju „2+2” po jezdni południowej na odcinku od km 260,3 do km 264 (Odcinek 2 po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia).

ETAP 2 odc. od km 264 do km 269,5 – przekrój „2+2” na wysokości MOP Góra Św. Anny oraz na odcinku od Góry Św. Anny w kierunku węzła Kędzierzyn-Koźle – po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i kierunku Wrocławia. Przy tym etapie realizacji robót zostanie zamknięty MOP Wysoka; wjazd i wyjazd z MOP-u Góra Św. Anny zostanie utrzymany.

Zakończenie prac na remontowanym odcinku autostrady A4 planowane jest w listopadzie br.

W następnych latach wyremontujemy kolejne odcinki A4:
2021 – węzeł Kędzierzyn-Koźle – granica woj. śląskiego (jezdnia południowa)
2022 – węzeł Kędzierzyn-Koźle – granica woj. śląskiego (jezdnia północna).

Źródło oraz zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA