REKLAMA
Drogi Wiadomości

Remont mostu i kładki dla pieszych w ciągu DK11 w Pile

GDDKiA z Poznania informuje, że w związku z remontem mostu i kładki dla pieszych w ciągu DK11 na cieku Ruda w m. Piła droga krajowa na odc. przebiegającym przez Piłę (Al. Niepodległości rejon „Starego Młyna”) będzie zamknięta.

Inwestycja w trakcie realizacji, fot. GDDKiA O/Poznań
Inwestycja w trakcie realizacji, fot. GDDKiA O/Poznań
Wyznaczony został objazd ulicami 500 Lecia Piły, Śniadeckich, Wyzwolenia. Utrudnienia potrwają do końca maja br.

W ramach umowy Wykonawca (Zakład Robót Mostowych KORMOST Marek Gotowski oraz Firma „Gotowski” – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. w restrukturyzacji) prowadzi prace polegające na remoncie podpór obiektu i wykonaniu nowej płyty pomostowej mostu wraz z elementami wyposażenia i nową nawierzchnią na jezdni oraz prace konserwacyjne w obrębie cieku. Wykonawca remontuje w ramach umowy również kładkę pieszo-rowerową na której wykona remont konstrukcji betonowej kładki oraz ułoży nową bitumiczną nawierzchnię na kładce.

Termin zakończenia robót to połowa przeszłego roku. Koszt remontu to ponad 1.900 tys. zł brutto.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA