REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Remont nawierzchni na DK1 w Siewierzu

Jutro rozpocznie się remont części nawierzchni betonowej na DK1 w Siewierzu. Będzie on obejmował wykonanie 2 nowych płyt, na prawym pasie jezdni w kierunku Katowic, w rejonie skrzyżowania DK1 z ul. Bytomską w Siewierzu.

Prace rozpoczną się od godziny 8:00, od ustawienia oznakowania drogowego na czas remontu i zamknięcia prawego pasa na długości ok. 50 m. Następnie drogowcy przystąpią do rozbiórki uszkodzonych płyt betonowych. Po rozbiórce sprawdzą nośność podbudowy metodą statyczną z wykorzystaniem płyty VSS. Badanie to pozwoli na określenie konieczności wzmocnienia podbudowy. Jeśli zajdzie konieczność to wzmocnią podbudowę kruszywem łamanym, na którą następnie ułożą nową nawierzchnię z betonu drogowego. Ta cześć robót powinna zakończać się w godzinach nocnych.

Aby skrócić do minimum czas trwania remontu, nawierzchnia zostanie wykonana ze specjalnego betonu drogowego z domieszkami chemicznymi przyspieszającymi wiązanie i przyrost wytrzymałości. Będzie to również beton o wysokiej wytrzymałości gwarantowanej (na ściskanie) 60MPa.

W trakcie betonowania zostaną pobrane próbki, które będą badane w odstępach 24 godzinnych. W chwili osiągnięcia przez próbki określonej wytrzymałości – nie mniejszej niż 40MPa, możliwe będzie udostępnienie tej nawierzchni dla użytkowników drogi. Przewidujemy, że etap przyrostu wytrzymałości betonu pozwalającego na udrożnienie drogi potrwa około 5 dób.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych utrudnienia powinny zostać usunięte do 4 października br.

Utrudnienia:

Nastąpi zawężenie dwupasowego przekroju jedni drogi krajowej do jednego pasa. Na odcinku, o długości około 50 m, ruchu odbywał będzie się jednym – lewym pasem. Zostanie wyznaczony również limit prędkości do 50 km/h oraz wprowadzony zakaz wyprzedzania.

Autor: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA