REKLAMA
Drogi Wiadomości

Remont nawierzchni na obwodnicy Prudnika

29 lipca br. rozpocznie się realizacja zadania pn. „Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 41a – obw. Prudnika na odc. od km 0+000 do km 3+143 o dł. 3,143 km”. Remont ma potrwać do 12 września br.

Dotychczasowa nawierzchnia posiada liczne spękania, rozwarstwienia i znaczne wykruszenia, powodujące przyśpieszoną degradację nawierzchni na skutek penetracji wody w okresach jesienno-zimowych. W ramach zadania wymieniona zostanie warstwa ścieralna na całej, ponad 3 kilometrowej długości obwodnicy Prudnika wraz z obrębem skrzyżowań i rond.

Prace będą odbywały się pod ruchem i wahadłowo, przy ręcznym sterowaniu. Na odcinku od km 1,9 do km 3,1 (skrzyżowanie z ul. Prężyńską – rondo Szozdy), ze względu na złożoność i duże natężenie ruchu, prace będą wykonywane w godzinach późno popołudniowych i nocnych.

Wartość umowna inwestycji: 1 913 186,39 zł brutto.

Umowny termin zakończenia robót: 60 dni od daty podpisania umowy, czyli do dnia 12.09.2019 r.

Wykonawca: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, Boronów.

Autor: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA