Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Rewitalizacja KWK Krupiński

– Po raz pierwszy w Polsce wprowadzamy nowoczesny, innowacyjny, wg naszego pomysłu projekt zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych. Wierzę, że ten program będzie zrealizowany – powiedział minister energii podczas prezentacji JSW o projekcie rewitalizacji KWK Krupiński.

W wydarzeniu, które odbyło się 19 lipca 2018 r. w Warszawie, wziął również udział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Jastrzębska Spółka Węglowa przygotowała program rewitalizacji byłej Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński. Na jej terenie zaplanowano nowoczesny kompleks przemysłowy, w którym znajdzie się m.in. fabryka ogniw wodorowych oraz pojazdów nim napędzanych, nowoczesny zakład włókien węglowych, a także pierwsza w Polsce podziemna elektrownia szczytowo-pompowa.

Podczas konferencji minister energii podkreślił, że projekt przedstawiony przez zarząd JSW jest bardzo ambitny. – JSW chce, by był to najlepiej na świecie zagospodarowany teren pogórniczy. I mam wiarę w to, że tak się stanie. Optymistycznie patrzę w przyszłość – powiedział minister Tchórzewski. Dodał, że nowoczesne fabryki i nowe technologie zmienią postrzeganie Śląska. – To nowe otwarcie dla terenów pogórniczych i pokazanie, że można je dobrze i w sposób biznesowy zagospodarować – ogłosił.

Wiceszef resortu energii Grzegorz Tobiszowski zwrócił natomiast uwagę, że proces restrukturyzacji sektora górniczego nabiera nowego charakteru. – To faza innej jakości, nie tylko dodatnich wyników w sektorze węgla, ale również innowacyjnych przedsięwzięć na terenach poprzemysłowych. To coś, z czego Polska może być dumna i może promować na zagranicznych rynkach – uzasadnił.

Wiceminister podkreślił, że pierwszy raz na terenach poprzemysłowych mamy plan inwestycji, które są związane z przemysłem nowej generacji. Dodał, że ambitny program JSW jest ogromną szansą dla terenów pogórniczych. – Górnictwo to nie tylko wydobycie, ale również tereny i majątek, a KWK Krupiński staje się sztandarowym projektem polskiej koncepcji dla zniszczonych terenów, które mogą dostać kolejną szanse na ich rozwój – podkreślił.

Autor: Zuzanna Maruszak, Ministerstwo Energii

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI