REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Rewitalizacja linii kolejowych od Bronowa do Wisły Głębce

PLK ogłosiły przetarg na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce”.

Zdjęcie: PKP PLKNowe stacje i przystanki

Z myślą o pasażerach, przebudowane zostaną stacje Pierściec, Skoczów, Goleszów, Cieszyn, Ustroń, Ustroń Polana i Wisła Uzdrowisko. Prace obejmą też przystanki: Chybie Mnich, Zaborze, Skoczów Bładnice, Goleszów Górny, Bażanowice, Ustroń Zdrój, Wisła Dziechcinka, Wisła Kopydło.

Dodatkowo, podróżni będą mogli skorzystać z nowych stacji takich jak Skoczów Osiedle (linia 157) oraz Ustroń Poniwiec (linia 191). Przystanek Cieszyn Mnisztwo (linia 190) zmieni nazwę na Cieszyn Uniwersytet, a zamiast Wisły Obłaziec (linia 191) pojawi się Wisła Jawornik. Oprócz nazwy, planowana jest niewielka zmiana lokalizacji tych przystanków.

W sumie aż 23 perony zostaną zmodernizowane. Pojawią się na nich nowe wiaty, ławki, poręcze do odpoczynku na stojąco, gabloty informacyjne, nowe oznakowania oraz stojaki na rowery. Perony zyskają nowe oświetlenie, co wpłynie na bezpieczeństwo podróżowania. Będą też podwyższone, a to ułatwi pasażerom wsiadanie do pociągu. Nawierzchnia będzie antypoślizgowa, z zaznaczoną wypukłą fakturą, co pozwoli na podróżowanie osobom niewidomym i słabo widzącym. Dojścia do peronów zostaną zaprojektowane tak, by umożliwić podróżowanie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przejściach dla pieszych przez tory dzięki wymienionej nawierzchni i nowemu oświetleniu.

W ramach projektu zostaną wymienione prawie 52 km torów. Nowe będą rozjazdy oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co sprawi, że zwiększy się przepustowość linii. Nastawnie będą wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Sprawniejsze podróżowanie zimą zapewni elektryczne ogrzewanie rozjazdów. Sieć trakcyjna zostanie kompleksowo przebudowana na remontowanych stacjach, a także odbudowana na nieużywanym obecnie szlaku Goleszów – Cieszyn.

Po latach pociągi wrócą na szlak Goleszów – Cieszyn

Po rewitalizacji, pociągi pasażerskie znów zaczną kursować między Goleszowem a Cieszynem, co będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców regionu i studentów. Przypomnijmy, że po zakończonych przez PLK pracach, od nowego rozkładu jazdy (09.12.2018 r.) pociągi kursują szybciej między Cieszynem a Zebrzydowicami.

Pociągi pojadą szybciej

Dzięki odbudowie linii kolejowych nr: 694 (Bronów – Bieniowiec), 157 na odcinku Bieniowiec – Skoczów, 190 na odcinku Skoczów – Cieszyn oraz 191 na odcinku Goleszów – Wisła Głębce, pociągi będą jeździły z dużo większą prędkością, z 20/30/40/60 km/h przyspieszą do 80/110/120 km/h. Składy towarowe będą kursować z prędkością 60 i 80 km/h. Na zmodernizowanych odcinkach pojedzie też więcej pociągów. Planowane są również prace związane z poprawą stanu mostów i wiaduktów.

W Beskid Śląski tylko pociągiem

Projekt ma zasadnicze znaczenie dla poprawy połączenia kolejowego południa Polski z Beskidem Śląskim, w tym ze stacjami Cieszyn, Ustroń i Wisła Głębce. Przełoży się to na poprawę atrakcyjności turystycznej regionu. Transport kolejowy stanie się bardziej konkurencyjny względem transportu samochodowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują zakończenie robót w grudniu 2021 roku.Projekt pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce” ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu szacowana jest na ok. 350 mln zł.


Tekst i zdjęcie: Katarzyna Głowacka, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA