REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Rewitalizacja linii Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle

Remont mostu na Kanale Gliwickim i wiaduktu w Paczynie, wymiana torów i rozjazdów oraz nowa sieć trakcyjna miedzy Toszkiem a Rudzincem Gliwickim to pierwsze efekty rewitalizacji linii Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle.

Krótszy czas jazdy pociągów, większa przepustowość linii i bezpieczny przewóz ładunków to główne efekty projektu. Jedna z najważniejszych inwestycji PLK w województwach śląskim i opolskim zapewni lepsze warunki transportu towarów na północ kraju. Zwiększy się konkurencyjność kolei w stosunku do transportu drogowego.

Prace rozpoczęły się w grudniu 2017 r. na 20 km odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki (nr 153). Po rozbiórce torów, rozjazdów i obiektów inżynieryjnych wykonawca przystąpił do wymiany wyeksploatowanych elementów. Montowany jest nowy tor i sieć trakcyjna. Rewitalizacja obejmuje także 22 obiekty inżynieryjne.

Od lipca, największy obiekt na rewitalizowanej trasie, 60 m most na Kanale Gliwickim przechodzi remont. Czyszczona i malowana jest olbrzymia kratownica. Konstrukcja będzie także wzmocniona. Roboty zakończą się wiosną przyszłego roku. Prace trwają także w Paczynie. Wykonawca odmalował już 40-metrową kratownicę wiaduktu kolejowego. Teraz układa tory i prowadzi prace wykończeniowe.

Na półmetku jest remont stacji w Toszku i Rudzińcu Gliwickim. Wymieniono już stare rozjazdy. Nowe urządzenia są wyposażone w automatyczne napędy elektryczne. Dzięki temu poprawi się sprawność i bezpieczeństwo obsługi pociągów towarowych.

Odciążamy linie osobowe

Trasa ze stacji Toszek Północ do Starego Koźla jest jedną z najważniejszych tras towarowych na Górnym Śląsku. Tędy jest transportowany na północ, m.in. do portów w Szczecinie, Świnoujściu i Gdyni węgiel z kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. Dzięki odnowieniu infrastruktury pociągi towarowe pojadą o 30 km szybciej, z prędkością 90 km/h. Szybsza jazda skróci czas przewozu towarów. Odnowione tory zapewnią sprawny przejazd większej liczby pociągów towarowych.

Inwestycja w liczbach. W ramach rewitalizacji linii na odcinku Toszek Północ, Rudziniec Gliwicki, Sławięcice, Stare Koźle zarządca infrastruktury wymieni ok. 40 km torów i sieci trakcyjnej. Remont 9 przejazdów kolejowo-drogowych i modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego.


Istotny wpływ na płynną jazdę składów towarowych będzie miała wymiana 30 rozjazdów. Sprawniejszą i szybszą jazdę pociągów towarowych umożliwi przebudowa 51 obiektów inżynieryjnych. Odnowione będą m.in. mosty nad Kanałem Gliwickim (o długości 67 m) i Kanałem Kędzierzyńskim (o długości 41 m). Prace obejmą łącznie 5 mostów i 18 wiaduktów oraz 28 przepustów. PLK wyremontują także 10 nastawni kolejowych.

Z analiz wynika, że po rewitalizacji, linia kolejowa z Toszka Północ do Starego Koźla będzie mogła przejąć nawet połowę pociągów towarowych z linii łączącej Bytom i Wrocław Główny (nr 132) oraz Katowice – Legnica (nr 137).

Wartość podpisanej 23 października umowy 2017 r. „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle” to 181 775 000,00 zł (netto). Projekt jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace zrealizuje firma PORR S.A. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2017-2019.

Autor: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA