Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Rodziny Piknik Ekologiczny w Kamieniołomie Lipówka

Ponad 300 przedstawicieli lokalnej społeczności świętowało 27 maja 2023 roku dziesięciolecie Kamieniołomu Lipówka podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego.

 

Zdjęcie: Cemex Polska Sp. z o.o., www.cemex.pl
Zdjęcie: Cemex Polska Sp. z o.o., www.cemex.pl

To kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Cemex Polska wraz z Gminą Rędziny.

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji: przyrodnicza gra terenowa dla szkół, stoiska prezentujące bogactwo świata roślin, zwierząt i minerałów, a także pokazy eksperymentów chemicznych i warsztaty z hydrologii. Dzięki specjalistom z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, uczestnicy mieli okazję zadbać o zdrowie i wykonać proste pomiary fizjologiczne. Zainteresowani niekonwencjonalnym podróżowaniem mogli porozmawiać z grupą rodzin podróżujących po bezdrożach Polski i Bałkanów. A dla pasjonatów motoryzacji i sportu odbyły się jazdy pokazowe mini-żużla z UKS Speedway Rędziny. Dla najmłodszych również przygotowano specjalne atrakcje – gry, zabawy, animacje i warsztaty plastyczne. Dodatkowo uczestnicy posmakowali kuchnię regionalną serwowaną przez Koła Gospodyń Wiejskich z Rudnik i z Rędzin czy lokalnych producentów miodów i soków.

Piknik był okazją do integracji i dobrej zabawy dla rodzin mieszkających w sąsiedztwie Cementowni Rudniki należącej do Cemex Polska. Wydarzenie wsparło także europejską inicjatywę “The European Minerals Days”, mającą na celu zapoznanie społeczeństwa z przemysłem kruszywowym oraz jego rolą dla regionalnej gospodarki, zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.

Jako pamiątki z pikniku uczestnicy otrzymali mapy kamieniołomu wydrukowane na ekologicznym papierze z nasionami do zasadzenia. Cemex ma nadzieję, że większość z nich zostanie wykorzystana, a kwitnąca roślinność będzie miłym wspomnieniem wydarzenia i wsparciem dla zapylaczy.

O “The European Minerals Day”

Od 2007 roku europejski sektor minerałów i pokrewne organizacje, w tym CEMBUREAU The European Cement Association, organizują “The European Minerals Days”. To międzynarodowe wydarzenie jest okazją do dialogu z lokalnymi społecznościami, NGO oraz przedstawicielami władz na różnym szczeblu. W tym roku w inicjatywę zaangażowała się również firma Cemex, organizując piknik edukacyjny w Kamieniołomie Lipówka w Polsce.

O Kamieniołomie Lipówka

Kamieniołom Lipówka należący do Cemex po zakończonej eksploatacji został poddany rekultywacji, a następnie rewitalizacji. W 2013 roku, we współpracy ze specjalistami z Polskiego Instytutu Geologicznego, lokalnym Uniwersytetem oraz NGO zajmującym się ochroną ptaków, utworzono w nim ścieżkę edukacyjną „Lipówka – kopalnia przywrócona naturze”. Celem projektu było propagowanie wiedzy na temat przyrody, budowanie społecznej akceptacji dla ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych, poszerzenie oferty w zakresie edukacji ekologicznej oraz wzrost walorów rekreacyjnych i turystycznych regionu. W tym roku ścieżka edukacyjna obchodziła swoje dziesięciolecie.

Źródło: tekst Cemex Polska Sp. z o.o., www.cemex.pl

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI