Kolej Wiadomości

Rok 2017 rekordowy na kolei

2017 r. był rekordowy dla polskich przewozów pasażerskich. Blisko 304 mln przewiezionych koleją pasażerów to najlepszy wynik od 15 lat. Rok 2017 był wyjątkowy również w przewozach towarowych – masa przewiezionych towarów była najwyższa w ciągu ostatnich 5 lat.

– To efekt systematycznej pracy i staranności PKP PLK. Mimo zwiększonych prac modernizacyjnych znacząco zwiększyła się liczba pasażerów polskich kolei. Zwiększył się też wolumen przewozów towarowych. Dziękujemy PKP PLK za odpowiedzialne prowadzenie procesów inwestycyjnych. Doceniamy też starania przewoźników, aby pasażerowie wygodnie i bezpiecznie docierali do celu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Na wyniki przewozowe nie wpłynęły istotnie prowadzone modernizacje linii kolejowych. W drugiej połowie 2017 r. na wielu odcinkach rozpoczęły się inwestycje. W pewnym stopniu zakłóciły one wzrost ruchu pasażerskiego. Niektóre remonty wymagają bowiem całkowitego zamknięcia linii. Prowadzone są również gruntowne modernizacje głównych ciągów komunikacyjnych. Mimo tych utrudnień rok 2017 okazał się jednak dużo lepszy od 2016.

Rok 2017 był wyjątkowy także w przewozach towarowych. Zanotowano wzrost zarówno w masie towarów, jak i w pracy przewozowej czy eksploatacyjnej. Średnia odległość przewozu jednej tony pozostała na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego i wyniosła 228,5 km. Przez cały ubiegły rok wzrost przewiezionej masy wyniósł 7,9% (z 222,2 mln ton w 2016 r. do 239,9 mln ton w 2017).

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI