REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozbudowa stacji postojowej PKP Intercity w Poznaniu

PKP Intercity zainwestuje w rozbudowę zaplecza technicznego na stacji Poznań Główny. Prace modernizacyjne obejmą obszar około 1,2 hektara. Za zaprojektowanie będzie odpowiedzialna firma Multiconsult Polska. Wartość umowy to blisko 2,2 mln zł brutto.

Zdjęcie: PKP Intercity S.A., www.intercity.pl

Przebudowa bocznicy kolejowej PKP Intercity Poznań Główny przy ulicy Kolejowej wpłynie na zwiększenie standardu utrzymania taboru. W efekcie rozbudowy i modernizacji zoptymalizowany zostanie czas obsługi pojazdów, a poprawie ulegnie gospodarka wodna w obiekcie. Wszystkie te czynniki pozytywnie wpłyną na standard podróży dla pasażerów jeżdżących z i do Poznania. Dzięki wykonanym pracom bocznica będzie dostosowana do obsługi już posiadanych przez spółkę pojazdów, jak i nowoczesnego taboru, który PKP Intercity planuje zakupić w przyszłości.

Zaprojektowane obiekty będą spełniać warunki ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem w zakresie powietrza atmosferycznego, a także gruntu i wód gruntowych. Dodatkowo zaplecze techniczne będzie przystosowane do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

– Nie da się przeprowadzać wielomiliardowych inwestycji w tabor bez unowocześniania zapleczy technicznych. Ich rozwój ma znaczący wpływ na kształt siatki połączeń PKP Intercity, jak i na oferowanie coraz wyższego standardu podróżowania dla milionów Polaków. Jest to bardzo ważny element podnoszenia naszej jakości – mówi Krzysztof Świerczek, Członek Zarządu PKP Intercity.

– Naszym zadaniem jest nie tylko wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji – projektu budowlanego i wykonawczego, pozyskanie stosownych zgód i pozwoleń, ale także wsparcie inwestora w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie ich realizacji. Na opracowanie dokumentacji mamy 12 miesięcy, ale nasz doświadczony zespół projektowy jest już gotowy, by przystąpić do pracy – zaznacza Jarosław Wielopolski, Prezes Zarządu Multiconsult Polska.

Na terenie poznańskiej bocznicy kolejowej będą stacjonowały składy wagonowe, elektryczne zespoły trakcyjne, jak i lokomotywy elektryczne oraz spalinowe. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwe staną się w Poznaniu także naprawy okresowe poziomu pierwszego (P1) oraz drugiego (P2). Inwestycja została podzielona na dwa etapy, w ramach których prace zaczną się od wykonania projektu budowlanego wraz z pozyskaniem wszelkich decyzji i zgód administracyjnych, a skończą na wykonaniu robót budowlanych oraz pozyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone w ramach największego programu inwestycyjnego w historii spółki.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA