REKLAMA
Drogi Wiadomości

Rozbudowano DK45 Praszka – granica województwa

Opolski Oddział GDDKiA poinformował, że dobiegły końca prace przy rozbudowie 7 km drogi krajowej nr 45 od obwodnicy Praszki do granicy woj. opolskiego i łódzkiego. To kolejna z inwestycji zrealizowanych na DK45 w województwie opolskim.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Zakres inwestycji

Poza rozbudową tego odcinka, na całej długości wzmocniona została konstrukcja istniejącej jezdni, z dostosowaniem do nośności 11,5 t/oś. Rozbudowano skrzyżowania o dodatkowe lewoskręty: na przecięciu z drogą powiatową nr 1910 O w kierunku do Ożarowa, a także z drogą gminną nr 100922 O w kierunku na Dalachów, gdzie nastąpiła korekta geometrii łuku drogi. Wybudowano drogę pieszo-rowerową oraz przebudowano chodniki w miejscowości Sołtysy i Wierzbie. Wybudowano bądź przebudowano zatoki autobusowe oraz przepusty drogowe. Odcinek został wyposażony w dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu oraz oświetlenie drogowe i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa

Realizacja zadania to zdecydowana poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa kierowców poprzez wzrost płynności ruchu i poprawę przepustowości drogi, ale także poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników drogi poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz dodatkowych jezdni.

Zadanie realizowała firma ADAC LEWAR z umową na kwotę 30 699 322,99 zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA