REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy GDDKiA z dyrektorami kontraktów

GDDKiA kontynuuje spotkania z branżą. Tuż przed początkiem nowego sezonu budowlanego GDDKiA rozmawiała z dyrektorami kontraktów o wyzwaniach związanych z realizacją inwestycji drogowych.

To kolejna forma naszej współpracy, wspólnego rozwiązywania pojawiających się problemów, by jak najsprawniej prowadzić inwestycje. Spotkania zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku, jako uzupełnienie roboczych kontaktów przy realizacji poszczególnych kontraktów.

– Jesteśmy otwarci na szukanie rozwiązań pojawiających się problemów. Zależy nam na jak najwcześniejszym rozpoznaniu ewentualnego nieporozumienia lub rozwiązaniu roszczeń. Musimy jednak pamiętać, że działamy w ramach określonych przepisami dotyczącymi zamówień publicznych czy uzyskanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji –
podkreślał podczas spotkania Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

O tym rozmawialiśmy

Podczas spotkania omawialiśmy, na przykładach konkretnych inwestycji, zagadnienia związane z optymalizacją projektów w odniesieniu do decyzji środowiskowych, wydawaniem poleceń zmian, rozpatrywaniem roszczeń wykonawców oraz ochroną podwykonawców.

Postanowienia decyzji środowiskowej

Przypomnieliśmy wykonawcom, że wyniki oceny oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej są rozstrzygające i wiążące dla kształtu, w jakim dojdzie do realizacji projektu. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie tylko określa wariant, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, ale również środowiskowe uwarunkowania jego realizacji. Przy ponownej ocenie, przeprowadzanej na etapie uzyskiwania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, wykonawca nie może już dowolnie modyfikować projektu, co mogłoby później skutkować problemami przy rozliczeniu inwestycji realizowanych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Zadaniem wykonawcy jest jedynie doprecyzowanie rozwiązań dotyczących ochrony środowiska. Wprowadziliśmy nowe zapisy we wzorcowych dokumentach inwestycji, które dopuszczają zmiany parametrów ekologicznych o nie więcej niż 10 proc. Zmiana liczby lub parametrów obiektów pełniących funkcje ekologiczne jest możliwa jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach sytuacjach.

Polecenia zmiany i roszczenia

W kwestii procedowania poleceń zmiany wskazaliśmy najczęściej popełniane przez wykonawców błędy, które skutkują wzywaniem do składania uzupełnień czy też uniemożliwiają podpisanie polecenia zmiany.

Przypomnieliśmy o konieczności pilnowania terminów związanych ze składaniem roszczeń, wskazywania odpowiednich subklauzul oraz składania kompletnych dokumentów, by nie wydłużać procedury rozpatrywania roszczeń.

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA