REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy MI z DG MOVE

Wpływ umowy liberalizującej transport drogowy towarów między UE i Ukrainą na cały unijny sektor transportu był tematem rozmowy wiceministra infrastruktury Pawła Gancarza z dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) w Komisji Europejskiej Magdą Kopczyńską.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Obowiązująca od czerwca 2022 r. umowa przewiduje, m.in. czasowe zwolnienie od konieczności posiadania zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy przewozów dwustronnych i tranzytowych, wykonywanych przez przewoźników ukraińskich na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

W trakcie wideokonferencji 1 lutego 2024 r. wiceminister P. Gancarz omówił skutki funkcjonowania umowy, która doprowadziła do nierównej konkurencji i znacznego zaburzenia równowagi na rynku przewozów drogowych, powodując niekontrolowane straty polskich przewoźników. Omówiono także przekazane przez Polski rząd propozycje rozwiązań, uwzględniające szereg postulatów protestujących polskich przewoźników, które chroniłyby rynek transportowy państw członkowskich UE, a jednocześnie umożliwiałyby dalsze udzielanie pomocy Ukrainie.

– Zasadne jest takie dostosowanie Umowy, które z jednej strony pozwoli na zabezpieczenie interesów przewoźników UE i przywrócenie równowagi na rynku, z drugiej zaś zapewni stabilne wykonywanie przewozów kluczowych ładunków, przyczyniając się do dalszego wsparcia Ukrainy – zaznaczył wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz.

Przed wejściem w życie umowy polscy przewoźnicy realizowali około 40 proc. przewozów towarowych z Ukrainą, obecnie wykonują ich około 10 proc. Pozostałe przewozy realizują przewoźnicy ukraińscy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA