REKLAMA
Budownictwo Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy MI z przedstawicielami ZOPI

30 stycznia br. wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak spotkał się z kierownictwem Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI). Organizacja ta reprezentuje firmy i podmioty świadczące usługi projektowe i nadzór inwestycyjny w ramach projektów realizowanych głównie w obszarze infrastruktury związanej z transportem kolejowym.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Minister podkreślił znaczenie dobrej jakości studiów wykonalności i dokumentacji projektowych w celu tworzenia jak najlepszych rozwiązań budowlanych w infrastrukturze kolejowej. W tym celu także PLK będzie aktywnie współpracować z rynkiem projektowym, aby wspólnie wypracować rozwiązania, w tym standardy techniczne dopasowane do potrzeb i charakteru określonych inwestycji. Wskazał także na potrzebę wzmocnienia kompetencji i zasobów kadrowych zarządcy infrastruktury w tym obszarze dla poprawy współpracy z branżą projektową. Celem wspólnych działań ma być wyższa jakość infrastruktury m.in. dla sprawnego ruchu pociągów i wysokiej przepustowości.

ZOPI jest związkiem pracodawców istniejącym od 4 lat, reprezentującym firmy świadczących usługi projektowe i nadzór inwestycyjny w ramach inwestycji realizowanych głównie przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA czy Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. Celem organizacji jest wypracowanie optymalnych zasad współpracy branży z sektorem publicznym, z poszanowaniem obu stron, jak również z uwzględnieniem obowiązującego porządku prawnego. W ramach dotychczasowej aktywności ZOPI podjęte zostały działania, które zaowocowały korzystnymi zmianami w przebiegu procesu inwestycyjnego, jakkolwiek nadal wiele obszarów wymaga dyskusji i regulacji.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA