REKLAMA
Drogi Wiadomości

Rozmowy MIiR o transeuropejskim korytarzu transportowym Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie

Anne Jensen koordynator transeuropejskiego korytarza transportowego Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie spotkała się z ministrem Jerzym Kwiecińskim. Była to pierwsza podróż nowego koordynatora korytarza TEN-T „Bałtyk-Adriatyk”.

Anne Jensen spotkała się w Polsce z Jerzym Kwiecińskim, ministrem inwestycji i rozwoju. Była to okazja do bliższego poznania inwestycji transportowych, które są obecnie realizowane w Polsce w ciągu korytarza TEN-T „Bałtyk-Adriatyk”. Strony wymieniły również poglądy na temat planów jego rozwoju na przyszłość.

Nowa koordynator z uznaniem przyjęła postępy Polski w dostosowywaniu infrastruktury transportowej do standardów transeuropejskiej sieci transportowej. A. Jensen ze zrozumieniem odniosła się także do postulatu zwiększenia zaangażowania środków europejskich z Instrumentu CEF w realizację inwestycji drogowych na szlakach objętych korytarzem.

Obecnie w Polsce realizowanych jest blisko 80 inwestycji kolejowych, drogowych i morskich na szlakach komunikacyjnych tworzących korytarz transportowy „Bałtyk-Adriatyk” ze wsparciem środków europejskich z Instrumentu „Łącząc Europę” oraz Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ich łączna wartość przekracza 53 mld zł, a dofinansowanie UE sięga 35 mld zł.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA