REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy Ministerstwa Infrastruktury z przewoźnikami drogowymi

16 maja w Warszawie minister infrastruktury spotkał się z przedsiębiorcami działającymi w branży transportu drogowego towarów. Spotkanie odbyło się z inicjatywy przewoźników i dotyczyło działań sanacyjnych dla polskiej branży transportowej.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

– Dziękuję za inicjatywę organizacji tego spotkania. Wszystkie nasze działania, które zmierzają do poprawy sytuacji na rynku międzynarodowego przewozu towarów mają na celu interes polskich przewoźników i są z nimi konsultowane. Nasze propozycje legislacyjne są bezpośrednią odpowiedzią na postulaty branży – powiedział minister Dariusz Klimczak.

Podczas roboczego spotkania przedsiębiorcy zostali poinformowani o działaniach legislacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji branży transportowej. Ich celem jest stabilizacja rynku, przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorców z branży przewozów drogowych towarów oraz ochrona przed nierówną lub nieuczciwą konkurencją. Ponadto na spotkaniu omawiane były kwestie dotyczące procesu retrofittingu tachografów, a także propozycje zmian prawnych i organizacyjnych dotyczących działania Inspekcji Transportu Drogowego w celu wzmocnienia egzekucji przepisów o warunkach lub obowiązkach wykonywania transportu drogowego, przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji i podniesienia poziomu bezpieczeństwa w przewozach.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że w obliczu rosnącej nierównowagi na rynku przewozów drogowych rzeczy, problemów ze spadkiem liczby zleceń na usługi przewozu towarów czy wysokich kosztów prowadzonej działalności, niezbędna jest pilna interwencja, w tym wprowadzenie czasowych rozwiązań prawnych, które pozwolą przetrwać rodzimemu sektorowi transportu drogowego towarów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA