REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy o badaniach archeologicznych w Biskupinie

23-24 maja 2019 r. w Biskupinie odbyła się konferencja sprawozdawcza dotycząca badań archeologicznych prowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018.

Przesuwanie schronu w Wąsoszu, fot. GDDKiA O/Bydgoszcz
Przesuwanie schronu w Wąsoszu, fot. GDDKiA O/Bydgoszcz
Jednym z głównych bloków tematycznych prezentowanych w biskupińskim Muzeum były badania archeologiczne prowadzone w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez bydgoski Oddział GDDKiA.

Archeolog Oddziału zaprezentował zbiorczo charakter, zakres oraz skalę ostatnich badań archeologicznych prowadzonych w pasie obwodnicy Inowrocławia oraz w pasie budowy 130 kilometrowej drogi ekspresowej S5 (odcinek: Nowe Marzy – granica woj. wielkopolskiego). Wykonawcy badań przedstawili natomiast szczegółowe sprawozdania naukowe prezentując najciekawsze ze swoich odkryć. Warto nadmienić, że w okresie, którego dotyczyła konferencja (lata 2017-2018) w ramach budowy S5 przebadane zostały 63 stanowiska o łącznej powierzchni 3750 arów (prawie 38 hektarów).

Znaleziska w pasie S5 dotyczą zarówno najstarszych okresów z dziejów osadnictwa w regionie (epoka neolitu od 5 do 2 tysiąclecia p.n.e.) aż po relikty umocnień polowych z I połowy XX w.

Najciekawsze i najbogatsze z archeologicznej perspektywy stanowiska zlokalizowane były m.in. w okolicach miejscowości Niewieścin, Zbrachlin, Tryszczyn, Sobiejuchy, Jaroszewo czy Żnin. Natrafiono tam na pozostałości po pradziejowych cmentarzach, a także na relikty osadnictwa z pierwszych okresów zasiedlania tego terenu.

Badaniami objęto również pozostałości po umocnieniach polowych związanych z polską linią obrony z 1939 r (Przedmoście Bydgoskie) oraz dawny cmentarz ewangelicki (Łaziska k. Rogowa).

W okolicy miejscowości Wąsosz miała miejsce spektakularne przedsięwzięcie polegające na przesunięciu o ponad 30 m 180-tonowego schronu z 1939 r. a w dwóch miejscach niedaleko miejscowości Osówiec natrafiono i zadokumentowane fundamenty schronów, których budowa nigdy nie została ukończona.

Zaprezentowane na konferencji odkrycia dokonane w pasie realizowanych w naszym województwie inwestycji drogowych z jednej strony uświadomiły konieczność ratowania zagrożonego budową dziedzictwa kulturowego z drugiej ukazały ile cennych dla badaczy informacji kryją stanowiska, które dzięki inwestycjom drogowym, nigdy nie zostałyby odkryte i na taką skalę przebadane.

Organizatorami organizowanej co dwa lata konferencji w Biskupinie byli: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu-Delegatura w Bydgoszczy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA