REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Rozmowy o ERTMS na polskich torach

22 stycznia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie z europejskim koordynatorem ds. ERTMS Matthiasem Ruete. Rozmawiano o unijnej strategii wdrażania ERTMS i planach rozwoju systemu w Polsce.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Zdjęcie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Spotkanie bilateralne minister Jarosińskiej-Jedynak z Matthiasem Ruete

Europejski koordynatora ds. ERTMS Matthias Ruete swoją wizytę w resorcie funduszy i polityki regionalnej rozpoczął od spotkania bilateralnego z minister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak. Rozmawiano o zaangażowaniu MFiPR w wydatkowanie środków przeznaczonych na ERTMS w Polsce oraz omówiono wyzwania we wdrażaniu systemu i możliwe sposoby ich przezwyciężenia.

– Wdrażanie ERTMS to duże wyzwanie dla przewoźników, którzy muszą dostosować wiekowy tabor nie tylko do dzisiejszych wymogów rynkowych, ale również do współpracy z ERTMS. Rozumiemy jednak, jak ważne jest wprowadzenie ERTMS, który umożliwi polskiej kolei przejście z ery analogowej bezpośrednio do świata cyfrowego. Możemy się już pochwalić sukcesami. Dzięki wdrożeniu ERTMS na Centralnej Magistrali Kolejowej z Warszawy do Krakowa i Katowic pociągi poruszają się z prędkością 200 km/h, dzięki czemu skrócił się czas podróży. Jeszcze w tym roku wprowadzimy sytem ERTMS na linii łączącej Warszawę z Wybrzeżem Gdańskim –
podkreśliła minister Jarosińska Jedynak.

O ERTMS w szerokim gronie


Dalszą część spotkania z Matthiasem Ruete odbyła się z przedstawicielami resortu funduszy i polityki regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Urzędu Transportu Kolejowego.

– Projekty, których celem jest wdrażanie ERTMS w Polsce, są realizowane przy wsparciu środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). W wyniku tych inwestycji ponad 1800 kilometrów linii kolejowych zostanie wyposażonych w Europejski System Sterowania Pociągiem (ETCS), a prawie 14.000 kilometrów w Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (GSM-R) –
mówiła minister Jarosińska-Jedynak.

Spotkanie było podzielone na dwa bloki – Infrastruktura: polityka europejska i polska w zakresie wdrażania ERTMS oraz Otoczenie rynkowe i tabor.

Czym jest ERTMS?


Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) to ujednolicony system sterowania ruchem kolejowym, który umożliwia poruszania się pociągów w sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności instalacji i znajomości krajowych systemów.

ERTMS składa się z Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ERTMS/ETCS) oraz Globalnego Systemu Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ERTMS/GSM-R).
ETCS zapewnia kontrolę pracy maszynisty przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami na polskiej kolei, kluczową cechą jest sygnalizacja kabinowa, która pozwala na zobrazowanie sytuacji panującej na linii kolejowej na pulpicie w pojeździe kolejowym. Zgodnie z przepisami, system ETCS jest niezbędny do jazdy pociągu z prędkością powyżej 160 km/h.

GSM-R to kolejowa odmiana cyfrowej łączności komórkowej GSM przeznaczona do transmisji danych dla systemu ETCS oraz do zapewnienia komunikacji głosowej z maszynistą.

Tekst i zdjęcie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA