Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozmowy o polsko-czeskich wyzwaniach transportowych

Budowa drogi S3 w Polsce i autostrady D11 w Czechach była głównym tematem rozmowy ministra Andrzeja Adamczyka i ministra transportu Republiki Czeskiej Martina Kupki podczas wizyty terenowej na polsko-czeskim pograniczu 15 lipca br.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Ministrowie spotkali się tam również z przedstawicielami polskich i czeskich władz samorządowych.

Jednym z wizytowanych obiektów drogi ekspresowej S3 był najdłuższy pozamiejski, drążony w skale tunel dwunawowy w Polsce, który ma ok. 2300 m długości i znajduje się pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice. Ministrowie odwiedzili również miejsce, gdzie budowana S3 po stronie polskiej będzie się łączyć z projektowaną autostradą D11 po stronie czeskiej.

– Droga ekspresowa S3 docelowo połączy granicę polsko-czeską i zespół portów Szczecin – Świnoujście. Jest najważniejszą drogą zachodniej Polski, przebiegającą w układzie północ-południe i na granicy będzie w tym miejscu, w Lubawce, łączyć się z czeską drogą D11. Jej budowa usprawni transport towarów pomiędzy polskimi portami a Europą Środkową –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Spotkanie dwustronne ministrów ds. transportu Polski i Czech zostało przeprowadzone w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji po stronie czeskiej. Problem ten poruszano wcześniej na szczeblu ministerialnym w ramach polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych, które odbyły się 3 czerwca 2022 r. w Pradze. Minister Martin Kupka potwierdził, że dokończenie szlaku drogowego S3-D11 jest zadaniem pilnym także dla rządu czeskiego. Przyznał, że procedurę przygotowania budowy spowalniało do niedawna uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń, ale czynione są starania, by rozpocząć realizację przygranicznego odcinka D11 w 2023 r. Strona czeska deklaruje ukończenie budowy w 2026 r.

Minister Andrzej Adamczyk zaznaczył, że zintensyfikowanie prac w ciągu drogi D11 powinno stanowić absolutny priorytet, ponieważ otwarcie polskich odcinków przygranicznych drogi ekspresowej S3 w sytuacji, gdy trasa nie będzie miała dalszego biegu po czeskiej stronie granicy skutkować będzie zatorami i przekierowaniem ruchu na drogi lokalne.

Droga ekspresowa S3 należy do jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w krajowym układzie drogowym. Zgodnie z planem, jej cały ciąg będzie ukończony w 2024 r., stanowiąc tym samym główny szlak transportowy osi północ-południe zachodniej części Polski.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI