REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Rozmowy o przebudowie DW 548 Stolno – Wąbrzeźno

Wczoraj ZDW w Bydgoszczy wspólnie z firmą Trakcja PRKiI zorganizowali „dzień otwarty” dla mieszkańców zainteresowanych przebudową drogi wojewódzkiej nr 548 z podchełmińskiego Stolna do Wąbrzeźna.

Przebudowa DW 584, fot. ZDW BydgoszczTo największa inwestycja na drogach wojewódzkich na Kujawach i Pomorzu, warta 85 mln zł. Każdy mógł zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami, parametrami przebudowywanej trasy i harmonogramem prac. Dla dzieci przygotowano również kilka atrakcji.

– Przebudowa trasy ze Stolna do Wąbrzeźna to obecnie największa inwestycja na drogach wojewódzkich, którą finansujemy w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Przy rozbudowie tej trasy największy nacisk położyliśmy na poprawę bezpieczeństwa. Powstaną miedzy innymi nowy ciąg pieszo-rowerowy, ronda, zatoki i lepiej oświetlone przejścia dla pieszych. Przy udziale europejskich środków poprawimy bezpieczeństwo i komfort podróżowania na 14 odcinkach wojewódzkich tras o łącznej długości około 350 kilometrów. Wartość tych zadań szacowana jest na około 600 milionów złotych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Stolnem i Wąbrzeźnem ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu – Świecia, Chełmna, Wąbrzeźna i Brodnicy – z autostradą A1 (z węzłem w Lisewie). Gruntowna przebudowa 29-kilometrowego odcinka drogi kosztuje 85 milionów złotych.

– W związku z dużym zainteresowaniem jakie budzą postępy prac postanowiliśmy zorganizować dzień otwarty –
podkreśla dyrektor ZDW w Bydgoszczy, Mirosław Kielnik. – Była to dla mieszkańców okazja by przy kawie i herbacie lepiej zapoznać się z projektem, planowanymi pracami na najbliższe miesiące, uzyskać więcej informacji np. o wysokości, szerokości zjazdów lub zgłosić uwagi do szczegółowych rozwiązań technicznych. Mieszkańcy mogli też porozmawiać z inżynierem kontraktu, kierownikiem budowy i naszymi pracownikami.

W spotkaniu wzięło udział około 80 osób. Najwięcej pytań dotyczyło budowy odwodnienia. – W tym roku ze względu na bardzo wysoki poziom wód gruntowych dobre odwodnienie to temat numer jeden prawie na każdej budowie. Jeśli mamy taka możliwość staramy się na etapie prac budowlanych wprowadzać dodatkowe rozwiązania zgłaszane przez mieszkańców – dodaje Mirosław Kielnik.

Jeszcze przed spotkaniem z dorosłymi mieszkańcami, dla najmłodszych użytkowników dróg kilka atrakcji przygotował wykonawca . – Jako firma odpowiedzialna społecznie chętnie włączamy się w lokalne inicjatywy – mówi Robert Kuczyński z firmy Trakcja PRKiI. – Od lat prowadzimy szereg działań związanych z promocją bezpieczeństwa zarówno na naszych budowach, jak również w ich otoczeniu. Na spotkaniu w Płużnicy zaprezentowaliśmy dzieciom środki ochrony indywidualnej pracowników, omówiliśmy rodzaje sprzętu używanego przy budowie dróg oraz zasady bezpiecznego poruszania się w pobliży placu budowy. Wręczyliśmy także komplety elementów odblaskowych, dzięki którym dzieci będą bardziej widoczne na drodze.

Maszyny pracują, pamiętaj o objazdach

Do tej pory największy zakres robót na DW nr 548 został wykonany na odcinku pomiędzy Wąbrzeźnem i miejscowością Trzcianek. Jest on zamknięty dla ruchu (zapewniony jest jedynie dojazd do posesji). Kierowcy poruszają się objazdem wytyczonym drogą wojewódzką nr 534 oraz drogami lokalnymi biegnącymi przez Jarantowice i Nową Wieś Królewską. Natomiast ciężarówki są kierowane na drogę wojewódzką nr 543 oraz drogę krajową nr 55 (objazd przez Radzyń Chełmiński).

W ostatnich tygodniach wykonawca na zamkniętym odcinku zakończył prace przy poszerzeniach i pierwszych warstwach podbudowy. Na pozostałych odcinkach kontynuowane są roboty związane z przekładaniem sieci teletechnicznych. Od strony Stolno powstał też nowy wodociąg. W gminie Płużnica trwają prace przy kanalizacji deszczowej i przy przebudowie przepustów. Cały korpus drogi jest poszerzany i w wielu miejscach podnoszony. Na plac budowy wciąż dowożone są kolejne transporty piasku i kruszywa. Na drodze najczęściej pracuje około 20 maszyn (koparki, koparko-ładowarki, wywrotki, spychacze, ładowarki, walec). W okresie zimowym cześć prac jest ograniczona ze względu na pogodę.

Tak się zmieni ważna droga

W ramach inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej – pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami – droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska. W rejonie Kornatowa od przejazdu kolejowego odsunięte zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych. W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki wsparciu samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym zmodernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ciągi pieszo-rowerowe. Wkład finansowy samorządów w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie 2019 roku.

Budowa w liczbach:

– 85 – milionów zł to koszt przebudowy,
– 29- kilometrów nowej drogi,
– 11 – koparek i koparko-ładowarek pracuje na placu budowy,
– 6 – wywrotek dowozi piasek i kruszywo.

Autor i zdjęcie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA