REKLAMA
Budownictwo Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Rozmowy o środowisku w Grazu

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w austriackim Grazu w nieformalnym posiedzeniu ministrów UE ds. środowiska. Tematem przewodnim spotkania była przyszłość europejskiej polityki w obszarze ochrony środowiska.

Przedstawiciele państw unijnych skupiali się w szczególności na ukierunkowaniu nowego ósmego programu działań w zakresie środowiska (8EAP).

– Polska popiera potrzebę opracowania ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Kolejny program powinien skupić się na wciąż aktualnych wyzwaniach i osiągalnych priorytetach, a także mieć zapewnione odpowiednie finansowanie –
mówił wiceminister Mazurek.

– Prowadzenie odpowiedzialnej polityki ekologicznej musi iść w parze z dostępem do wystarczających środków na planowane przedsięwzięcia środowiskowe –
dodał.

Zdaniem strony polskiej należy wyciągnąć odpowiednie wnioski z ewaluacji aktualnie trwającego programu. Dzięki temu kolejny program będzie mógł realizować konkretne zadania, których do tej pory nie udało się osiągnąć w zadowalającym zakresie, jak chociażby kwestia poprawy jakości powietrza.

Zdaniem strony polskiej należy wyciągnąć odpowiednie wnioski z ewaluacji aktualnie trwającego programu. Dzięki temu kolejny program będzie mógł realizować konkretne zadania, których do tej pory nie udało się osiągnąć w zadowalającym zakresie, jak chociażby kwestia poprawy jakości powietrza.

Kwestia niskoemisyjnej gospodarki

Aby przyspieszyć w UE transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, wśród priorytetów nowego programu ramowego polska delegacja zaproponowała, aby uwzględnić efektywne wykorzystanie zasobów w obiegu zamkniętym. W szczególności należy działać w kontekście gospodarowania odpadami i żywnością.

– Polska ma liczne pozytywne doświadczenia we wdrażaniu idei GOZ, zwłaszcza jeśli chodzi o system zachęt dla samorządów w realizacji konkretnych projektów –
powiedział wiceminister środowiska.

Zmiany klimatu

Przedstawiciele ds. środowiskowych unijnych państw poruszyli również temat związany ze zmianami klimatu również w kontekście zbliżającego się szczytu klimatycznego COP24 organizowanego przez Polskę. Uwzględnienie polityki klimatycznej w nowym ósmym programie będzie niewątpliwie wartością dodaną.

– Ze względu na szeroki zakres zagadnień i swoistą specyfikę polityka klimatyczna wiąże się praktycznie ze wszystkimi aspektami działalności człowieka. Tym bardziej walka ze zmianami klimatu wpływa na politykę ochrony środowiska –
podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

Polityka klimatyczna ma również oddziaływanie na inne polityki, w tym przede wszystkim politykę energetyczną, gospodarczą, czy społeczną. Bez harmonijnego postępu w realizacji polityki ochrony środowiska i klimatu nie może być mowy o zrównoważonym rozwoju. Stąd niezbędne są odpowiednie działania w kwestii ukierunkowaniu nowego ósmego programu działań w zakresie środowiska (8EAP).

Autor: Ministerstwo Środowiska

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA